با انجام چکاپ گاها میشه منشا جسمانی خستگی کاذب رو پیدا کرد اما برای مسائل روانی بهتره که حتما به تراپیست مراجعه کنید.