افراد با اهداف متفاوتی در جلسات رواندرمانی آنلاین شرکت می‌کنند؛ ممکنه برای درمان مسائل روانی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس و …. و یا با هدف رشد و توسعه فردی و بالا بردن صلح درونشان و بسیار دلایل متفاوت دیگر در این جلسات شرکت کنند.