فرزانه لبافی

فرزانه لبافی

پروفایل فرزانه لبافی

درباره من

من، فرزانه لبافی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. از سال ۱۳۹۴ فعالیت حرفه‌ای خودم را به عنوان درمانگر فردی در کلینیک‌های روانشناسی شروع کردم و در ادامه بعد از گذراندن کارگاه‌های تخصصی به عنوان مشاور روابط عاطفی هم مشغول شدم.

تدریس در دانشگاه از سال ۱۳۹۳ و مربی دوره‌های مهارت زندگی در سازمان شهرداری و همکاری در اجرای طرح تاب‌آوری استانداری در مناطق محروم از سوابق کاری من هست. رویکرد درمانی من برای درمان‌های فردی (افسردگی و اضطراب)، رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT)، و برای مشاوره روابط عاطفی، رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) و پذیرش و تعهد (Act) است.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 15794

 • شماره پروانه اشتغال: ۲۰۰۴۱۷۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات

 • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن کارورزی سوپرویژن پیش از ازدواج – زوج درمان و مداخله در طلاق (دکتر شریفی)

 • کارگاه جامع درمان هیجان مدار EFT به مدت 100 ساعت (دکتر رمضانی)

 • کارگاه زوج درمان هیجان مدار EFT به مدت 40 ساعت (دکتر رمضانی)

 • کارگاه آسیب شناسی براساس DSM5 (دکتر معروفی)

 • کارگاه طرحواره درمانی مقدماتی (دکتر حمیدپور)

 • کارگاه جامع درمان شناختی-رفتاری CBT به مدت 60 ساعت (دکتر لعلی)
 • کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT (دکتر ایزدی)
 • کارگاه فرزندپروری با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT (دکتر ایزدی)
 • کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان (دکتر رمضانی)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فرزانه لبافی

درباره من

من، فرزانه لبافی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. از سال ۱۳۹۴ فعالیت حرفه‌ای خودم را به عنوان درمانگر فردی در کلینیک‌های روانشناسی شروع کردم و در ادامه بعد از گذراندن کارگاه‌های تخصصی به عنوان مشاور روابط عاطفی هم مشغول شدم.

تدریس در دانشگاه از سال ۱۳۹۳ و مربی دوره‌های مهارت زندگی در سازمان شهرداری و همکاری در اجرای طرح تاب‌آوری استانداری در مناطق محروم از سوابق کاری من هست. رویکرد درمانی من برای درمان‌های فردی (افسردگی و اضطراب)، رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT)، و برای مشاوره روابط عاطفی، رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) و پذیرش و تعهد (Act) است.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 15794

 • شماره پروانه اشتغال: ۲۰۰۴۱۷۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم و تحقیقات

 • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن کارورزی سوپرویژن پیش از ازدواج – زوج درمان و مداخله در طلاق (دکتر شریفی)

 • کارگاه جامع درمان هیجان مدار EFT به مدت 100 ساعت (دکتر رمضانی)

 • کارگاه زوج درمان هیجان مدار EFT به مدت 40 ساعت (دکتر رمضانی)

 • کارگاه آسیب شناسی براساس DSM5 (دکتر معروفی)

 • کارگاه طرحواره درمانی مقدماتی (دکتر حمیدپور)

 • کارگاه جامع درمان شناختی-رفتاری CBT به مدت 60 ساعت (دکتر لعلی)
 • کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT (دکتر ایزدی)
 • کارگاه فرزندپروری با شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT (دکتر ایزدی)
 • کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان (دکتر رمضانی)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.