فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی

پروفایل فاطمه هاشمی

درباره من

من، فاطمه هاشمی، فارغ التحصیل کارشناسی مشاوره و کارشناسی ارشد مشاوره با گرایش خانواده هستم. فعالیت حرفه ای خودم رو تحت نظارت سوپروایزر در زمینه رواندرمانی کودک، نوجوان و خانواده آغاز کردم. رویکرد درمانی من رویکرد دلبستگی و ذهن سازی است که این رویکرد به ما کمک میکند از رفتار های بیرونی فراتر برویم و روی حالات روانی زیر بنایی رفتار تمرکز کنیم و از اهداف مهم این رویکرد کسب ایمنی بیشتر، ظرفیت تنظیم هیجانات و ذهنی سازی خود و دیگران است. به صورت تخصصی در حوزه والدگری تاملی، اضطراب و افسردگی در دوران نوجوانی مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر کودک و نوجوان

 • رویکرد: تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 50082

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه شهرکرد

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره جامع روانکاوی (خانه روانشناسی تجربه)
 • کارگاه مبانی تحول دلبستگی و ذهن سازی (کلینیک هیلان)
 • دوره رواندرمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور (دانشگاه شهید بهشتی)
 • کاربست ذهن سازی و دلبستگی در رواندرمانی و خانواده درمانی نوجوان (کلینیک هیلان)
 • کارگاه آموزشی والد گری تاملی (کلینیک هیلان)
 • دوره جامع تربیت رواندرمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (انجمن روانشناسی ایران)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فاطمه هاشمی

درباره من

من، فاطمه هاشمی، فارغ التحصیل کارشناسی مشاوره و کارشناسی ارشد مشاوره با گرایش خانواده هستم. فعالیت حرفه ای خودم رو تحت نظارت سوپروایزر در زمینه رواندرمانی کودک، نوجوان و خانواده آغاز کردم. رویکرد درمانی من رویکرد دلبستگی و ذهن سازی است که این رویکرد به ما کمک میکند از رفتار های بیرونی فراتر برویم و روی حالات روانی زیر بنایی رفتار تمرکز کنیم و از اهداف مهم این رویکرد کسب ایمنی بیشتر، ظرفیت تنظیم هیجانات و ذهنی سازی خود و دیگران است. به صورت تخصصی در حوزه والدگری تاملی، اضطراب و افسردگی در دوران نوجوانی مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر کودک و نوجوان

 • رویکرد: تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 50082

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تهران

 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه شهرکرد

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره جامع روانکاوی (خانه روانشناسی تجربه)
 • کارگاه مبانی تحول دلبستگی و ذهن سازی (کلینیک هیلان)
 • دوره رواندرمانی کودک با تاکید بر مداخلات دلبستگی محور (دانشگاه شهید بهشتی)
 • کاربست ذهن سازی و دلبستگی در رواندرمانی و خانواده درمانی نوجوان (کلینیک هیلان)
 • کارگاه آموزشی والد گری تاملی (کلینیک هیلان)
 • دوره جامع تربیت رواندرمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری (انجمن روانشناسی ایران)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.