مژده ممیز

مژده ممیز

پروفایل مژده ممیز

درباره من

من مژده ممیز، در حال فارغ التحصیلی از مقطع ارشد مشاوره خانواده هستم. رویکرد درمانی من درمان هیجان مدار است و بعنوان درمانگر فردی در این زمینه مشغول فعالیت هستم. خصوصا به کار کردن در زمینه شکست عاطفی، مسائل بین فردی، افسردگی، اضطراب و شرم علاقه‌ی زیادی دارم.

طبق اصول حرفه‌ای و اخلاقی، خودم هم جلسات درمان هیجان مدار دریافت می‌کنم و مسیر شغلی‌ام را تحت نظارت بالینی سوپروایزرم ادامه می‌دهم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

 • کارشناس رشته مشاوره دانشگاه اصفهان

دوره های گذرانده شده

 • دوره درمان هیجان مدار فردی (مقدماتی و پیشرفته) با تدریس دکتر پیمان طاهری

 • دوره کارورزی در درمان هیجان مدار با تدریس دکتر پیمان طاهری

 • دوره آموزش مبانی تحول دلبستگی و منتالیزیشن با تدریس دکتر سعید قنبری

 • دوره تربیت درمانگر افسردگی با تدریس دکتر مانی رفیعی

 • دوره مداخله در بحران خودکشی با تدریس دکتر حمید پورشریفی

 • دوره آموزشی مهارت‌های زندگی با تدریس دکتر ترانه خداویردی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مژده ممیز

درباره من

من مژده ممیز، در حال فارغ التحصیلی از مقطع ارشد مشاوره خانواده هستم. رویکرد درمانی من درمان هیجان مدار است و بعنوان درمانگر فردی در این زمینه مشغول فعالیت هستم. خصوصا به کار کردن در زمینه شکست عاطفی، مسائل بین فردی، افسردگی، اضطراب و شرم علاقه‌ی زیادی دارم.

طبق اصول حرفه‌ای و اخلاقی، خودم هم جلسات درمان هیجان مدار دریافت می‌کنم و مسیر شغلی‌ام را تحت نظارت بالینی سوپروایزرم ادامه می‌دهم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

 • کارشناس رشته مشاوره دانشگاه اصفهان

دوره های گذرانده شده

 • دوره درمان هیجان مدار فردی (مقدماتی و پیشرفته) با تدریس دکتر پیمان طاهری

 • دوره کارورزی در درمان هیجان مدار با تدریس دکتر پیمان طاهری

 • دوره آموزش مبانی تحول دلبستگی و منتالیزیشن با تدریس دکتر سعید قنبری

 • دوره تربیت درمانگر افسردگی با تدریس دکتر مانی رفیعی

 • دوره مداخله در بحران خودکشی با تدریس دکتر حمید پورشریفی

 • دوره آموزشی مهارت‌های زندگی با تدریس دکتر ترانه خداویردی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.