درباره ما

درباره ما

گروه جوونه

گروه جوونه از رواندرمانگران و مشاوران متخصص حیطه روانشناسی و مشاوره تشکیل شده است که برای ارائه سبک علمی و تخصصی روان‌درمانی با هدف ارتقای سلامت روان فردی و گروهی افراد تلاش می‌کنند. همه اعضای گروه جوونه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد یا دکترا ، با مدارک تحصیلی معتبر و رسمی روانشناسی و مشاوره هستند و برای ارتقا علم و تجربه خود هر ساله در دوره‌های علمی و حرفه‌ای جدید‌ داخلی و بین‌المللی شرکت می‌کنند. همه درمانگران دوره‌های درمان فردی خود را گذرانده‌ و تحت نظارت سوپروایزر رسمی در حال فعالیت هستند.

contact us

فرم تماس

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسیتا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

گروه جوونه

گروه جوونه از رواندرمانگران و مشاوران متخصص حیطه روانشناسی و ومشاوره تشکیل شده است که برای ارائه سبک علمی و تخصصی روان‌درمانی با هدف ارتقای سلامت روان فردی و گروهی افراد تلاش می‌کنند. همه اعضای گروه جوونه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد یا دکترا ، با مدارک تحصیلی معتبر و رسمی روانشناسی و مشاوره هستند و برای ارتقا علم و تجربه خود هر ساله در دوره‌های علمی و حرفه‌ای جدید‌ داخلی و بین‌المللی شرکت می‌کنند. همه درمانگران دوره‌های درمان فردی خود را گذرانده‌ و تحت نظارت سوپروایزر رسمی در حال فعالیت هستند.

About us

راه‌های ارتباطی ما

Line

فرم تماس

call us

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.