علی‌رغم اینکه درمان ترکیبی خوب است، اما حتماً باید دارو مصرف کنیم؟ در چه شرایطی صرف رواندرمانی گزینه خوبی است؟

لزوماً این‌طور نیست؛ اگر مشکلات افراد سطحی باشند معمولاً التزام

Go to Top