حانیه ریاحین

حانیه ریاحین

پروفایل حانیه ریاحین

درباره من

من، حانیه ریاحین، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در درجه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم. رویکرد قالب من “درمان متمرکز بر هیجان” هست و همچنین سابقه برگزاری دوره های توسعه فردی مبتنی بر رویکرد ACT، آموزش هوش هیجانی مبتنی بر تئوری مربیگری هیجان مدار را دارم. من به صورت تخصصی در حوزه اضطراب، افسردگی، سوگ، تروما و مشکلات ارتباطی فعالیت میکنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • شماره سازمان روانشناسی: ۴۷۹۹۸

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۳۷۳۲۷۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • تربیت درمانگر هیجان مدار (Eft) با تدریس دکتر آرش رمضانی

 • دوره پیشرفته درمان هیجان مدار با تدریس دکتر آرش رمضانی

 • دوره سوگ در درمان هیجان مدار با تدریس دکتر مسعود شریف زاده

 • زوج درمانی هیجان مدار با تدریس دکتر فرشته ضیا

 • کارورزی درمانگری در رویکرد هیجان مدار تحت نظارت اقای مصطفی رستمی

 • دوره آموزشی مبانی CBT با تدریس دکتر فاطمه حسنی

 • کارگاه آموزشی طرحواره درمانی،Act ،MCT و مایندفولنس در کلینیک آبان

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل حانیه ریاحین

درباره من

من، حانیه ریاحین، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در درجه کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی هستم. رویکرد قالب من “درمان متمرکز بر هیجان” هست و همچنین سابقه برگزاری دوره های توسعه فردی مبتنی بر رویکرد ACT، آموزش هوش هیجانی مبتنی بر تئوری مربیگری هیجان مدار را دارم. من به صورت تخصصی در حوزه اضطراب، افسردگی، سوگ، تروما و مشکلات ارتباطی فعالیت میکنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • شماره سازمان روانشناسی: ۴۷۹۹۸

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۳۷۳۲۷۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • تربیت درمانگر هیجان مدار (Eft) با تدریس دکتر آرش رمضانی

 • دوره پیشرفته درمان هیجان مدار با تدریس دکتر آرش رمضانی

 • دوره سوگ در درمان هیجان مدار با تدریس دکتر مسعود شریف زاده

 • زوج درمانی هیجان مدار با تدریس دکتر فرشته ضیا

 • کارورزی درمانگری در رویکرد هیجان مدار تحت نظارت اقای مصطفی رستمی

 • دوره آموزشی مبانی CBT با تدریس دکتر فاطمه حسنی

 • کارگاه آموزشی طرحواره درمانی،Act ،MCT و مایندفولنس در کلینیک آبان

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.