عاطفه خدارحمی

عاطفه خدارحمی

پروفایل عاطفه خدارحمی

درباره من

من، عاطفه خدارحمی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه الزهرای تهران هستم. رویکرد درمانی من هیجانمدار هست. این رویکرد درمانی روی عواطف تمرکز دارد و به افراد در خودتنظیمی هیجانی کمک می کند. در این شیوه درمانی از مولفه های تمرکز بر احساسات مثبت، بازسازی هیجانی، یافتن معانی جدید برای ارتباط بهتر با دیگران بهره می گیریم که در نهایت با بهزیستی روانی به تغییر و اصلاح عواطف منفی خواهیم رسید.
من به صورت تخصصی در حوزه های افسردگی، اضطراب و مشکلات بین فردی مشغول به فعالیت هستم. همچنین در قسمت روانسنجی ارزیاب شخصیت سواپ نیز هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر هیجان مدار

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • دوره ی جامع هیجان مدار درمان فردی

 • دوره ی کارورزی هیجان مدار درمان فردی

 • دوره پیشرفته نوروفیدبک زیر نظر دانشگاه تهران

 • دوره پیشرفته مهارت های زندگی زیر نظر دکتر ایزدی

 • دوره تخصصی آموزش و تحلیل تست ارزیابی شخصیت سواپ زیر نظر دکتر سحر طاهباز

 • دوره اصول تشخیص روانپویشی زیر نظر دکتر حسین رنجبر

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل عاطفه خدارحمی

درباره من

من، عاطفه خدارحمی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه الزهرای تهران هستم. رویکرد درمانی من هیجانمدار هست. این رویکرد درمانی روی عواطف تمرکز دارد و به افراد در خودتنظیمی هیجانی کمک می کند. در این شیوه درمانی از مولفه های تمرکز بر احساسات مثبت، بازسازی هیجانی، یافتن معانی جدید برای ارتباط بهتر با دیگران بهره می گیریم که در نهایت با بهزیستی روانی به تغییر و اصلاح عواطف منفی خواهیم رسید.
من به صورت تخصصی در حوزه های افسردگی، اضطراب و مشکلات بین فردی مشغول به فعالیت هستم. همچنین در قسمت روانسنجی ارزیاب شخصیت سواپ نیز هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • ‎تخصص: درمانگر هیجان مدار

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه الزهرا

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • دوره ی جامع هیجان مدار درمان فردی
 • دوره ی کارورزی هیجان مدار درمان فردی

 • دوره پیشرفته نوروفیدبک زیر نظر دانشگاه تهران

 • دوره پیشرفته مهارت های زندگی زیر نظر دکتر ایزدی

 • دوره تخصصی آموزش و تحلیل تست ارزیابی شخصیت سواپ زیر نظر دکتر سحر طاهباز

 • دوره اصول تشخیص روانپویشی زیر نظر دکتر حسین رنجبر

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.