الهه حسینی نژاد

الهه حسینی نژاد

پروفایل الهه حسینی نژاد

درباره من

من، الهه حسینی نژاد، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران هستم. از سال ۱۳۹۲ فعالیت حرفه‌ای خودم را به عنوان درمانگر بزرگسال در کلینیک‌های روانشناسی آغاز کردم. رویکرد درمانی من پارادوکس‌درمانی هست که روش درمانی تحلیلی-سیستمی است.
همچنین به حوزه منتالیزیشن -ذهنی سازی- و دلبستگی علاقه‌مند هستم و در این زمینه‌ها آموزش حرفه‌ای دریافت کردم و فعالیت داشته‌ام. من به صورت تخصصی در حوزه های روان‌درمانی فردی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیت)، زوج‌درمانی و سکس‌تراپی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوج‌درمانگر

 • کد سازمان نظام روانشناسی:1324061

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • برنامه تخصصی تربیت درمانگر پارادوکس‌درمانی؛ برای اختلالات اضطرابی، وسواسی و نشانه‌های بدنی، به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه آموزش عالی مدت.

 • دوره شخصیت درمانی؛ برنامه تخصصی تربیت درمانگر برای ویژگی‌های مشکل‌ساز و اختلال‌های شخصیت، به مدت ۸۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت.

 • دوره زوج‌درمانی مبتنی بر پارادوکس درمانی به مدت ۳۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت.

 • دوره سکس تراپی، درمان اختلال‌های جنسی به مدت ۴۰ ساعت توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت

 • دوره کارورزی ptc برای درمان اختلال‌های روانشناختی به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، انستیتو پارادوکس درمانی.

 • دوره سوپرویژن گروهی پارادوکس‌درمانی برای اختلالات روانشناختی به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، انستیتو پارادوکس درمانی.

 • کارگاه مبانی ذهنی‌سازی و دلبستگی؛ به مدت ۲۰ ساعت، توسط آقای دکتر قنبری مرکز روانشناسی هیلان.

 • کارگاه مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی، به مدت ۳۲ ساعت، توسط آقای دکتر قنبری.

 • دوره مقدماتی درمان پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)، توسط آقای دکتر نیما قربانی، دانشگاه تهران.

 • دوره درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی، دکتر لادن فتی، دانشگاه تهران.

 • کارگاه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب؛ زیر نظر انستیتو ویلیام گلسر در ایران، مدرس دکتر علی صاحبی.

 • کارگاه درمان اختلالات جنسی و اعتیاد، توسط آقای دکتر محمدی، دانشگاه تهران.

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل الهه حسینی نژاد

درباره من

من، الهه حسینی نژاد، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران هستم. از سال ۱۳۹۲ فعالیت حرفه‌ای خودم را به عنوان درمانگر بزرگسال در کلینیک‌های روانشناسی آغاز کردم. رویکرد درمانی من پارادوکس‌درمانی هست که روش درمانی تحلیلی-سیستمی است.
همچنین به حوزه منتالیزیشن -ذهنی سازی- و دلبستگی علاقه‌مند هستم و در این زمینه‌ها آموزش حرفه‌ای دریافت کردم و فعالیت داشته‌ام. من به صورت تخصصی در حوزه های روان‌درمانی فردی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیت)، زوج‌درمانی و سکس‌تراپی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و زوج‌درمانگر

 • کد سازمان نظام روانشناسی:1324061

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • برنامه تخصصی تربیت درمانگر پارادوکس‌درمانی؛ برای اختلالات اضطرابی، وسواسی و نشانه‌های بدنی، به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه آموزش عالی مدت.

 • دوره شخصیت درمانی؛ برنامه تخصصی تربیت درمانگر برای ویژگی‌های مشکل‌ساز و اختلال‌های شخصیت، به مدت ۸۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت.

 • دوره زوج‌درمانی مبتنی بر پارادوکس درمانی به مدت ۳۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت.

 • دوره سکس تراپی، درمان اختلال‌های جنسی به مدت ۴۰ ساعت توسط آقای دکتر بشارت، موسسه مدت

 • دوره کارورزی ptc برای درمان اختلال‌های روانشناختی به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، انستیتو پارادوکس درمانی.

 • دوره سوپرویژن گروهی پارادوکس‌درمانی برای اختلالات روانشناختی به مدت ۴۰ ساعت، توسط آقای دکتر بشارت، انستیتو پارادوکس درمانی.

 • کارگاه مبانی ذهنی‌سازی و دلبستگی؛ به مدت ۲۰ ساعت، توسط آقای دکتر قنبری مرکز روانشناسی هیلان.

 • کارگاه مداخلات مبتنی بر ذهنی‌سازی و دلبستگی، به مدت ۳۲ ساعت، توسط آقای دکتر قنبری.

 • دوره مقدماتی درمان پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)، توسط آقای دکتر نیما قربانی، دانشگاه تهران.

 • دوره درمان شناختی-رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی، دکتر لادن فتی، دانشگاه تهران.

 • کارگاه واقعیت درمانی و تئوری انتخاب؛ زیر نظر انستیتو ویلیام گلسر در ایران، مدرس دکتر علی صاحبی.

 • کارگاه درمان اختلالات جنسی و اعتیاد، توسط آقای دکتر محمدی، دانشگاه تهران.

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.