الهه صالحی فر

الهه صالحی فر

پروفایل الهه صالحی فر

درباره من

من، الهه صالحی‌فر هستم و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه تبریز گذرانده ام و سپس با شرکت در دوره های مقدماتی و پیشرفته در رویکرد هیجان‌مدار وارد حوزه درمانگری شدم. علاقه و دانش من عمدتا در زمینه تروما، اضطراب و افسردگی در بزرگسالان می باشد. در مسیر درمانگر شدن، همواره متعهد به استانداردهای این حوزه هستم. بنابراین در کنار آموزش های تئوری از سوپرویژن سایر اساتید نیز استفاده میکنم. همچنین از ابتدای کار به درمان شخصی خود پرداخته ام که مسیر رشد و درمانگر شدن را هموار تر کند.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • رویکرد: هیجان مدار

 • کد سازمان نظام روانشناسی:42617

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز

دوره‌های گذرانده شده

 • درمان هیجان مدار فردی مقدماتی (کلینیک بهسا)

 • درمان هیجان مدار فردی پیشرفته (کلینیک بهسا)

 • درمان هیجان مدار تروما (کلینیک بهسا)

 • سکس تراپی سیستمی (کلینیک بهسا)

 • مصاحبه تشخیصی بالینی (کلینیک سگال)

 • مهارت های زندگی (کلینیک سگال)

 • تنظیم هیجان (کلینیک سگال)

 • عزت نفس (کلینیک سگال)

 • آشنایی با نوروساینس پزشکی و شناختی (مدارس میان رشته ای دانشگاه شریف)

 • نوروساینس و علوم شناختی ویژه (مدارس میان رشته ای دانشگاه شریف)

 • آشنایی با مبانی نقشه برداری مغز و ابزارهای آن (آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل الهه صالحی فر

درباره من

من، الهه صالحی‌فر هستم و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی در دانشگاه تبریز گذرانده ام و سپس با شرکت در دوره های مقدماتی و پیشرفته در رویکرد هیجان‌مدار وارد حوزه درمانگری شدم. علاقه و دانش من عمدتا در زمینه تروما، اضطراب و افسردگی در بزرگسالان می باشد. در مسیر درمانگر شدن، همواره متعهد به استانداردهای این حوزه هستم. بنابراین در کنار آموزش های تئوری از سوپرویژن سایر اساتید نیز استفاده میکنم. همچنین از ابتدای کار به درمان شخصی خود پرداخته ام که مسیر رشد و درمانگر شدن را هموار تر کند.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • رویکرد: هیجان مدار

 • کد سازمان نظام روانشناسی:42617

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز

دوره‌های گذرانده شده

 • درمان هیجان مدار فردی مقدماتی (کلینیک بهسا)

 • درمان هیجان مدار فردی پیشرفته (کلینیک بهسا)

 • درمان هیجان مدار تروما (کلینیک بهسا)

 • سکس تراپی سیستمی (کلینیک بهسا)

 • مصاحبه تشخیصی بالینی (کلینیک سگال)

 • مهارت های زندگی (کلینیک سگال)

 • تنظیم هیجان (کلینیک سگال)

 • عزت نفس (کلینیک سگال)

 • آشنایی با نوروساینس پزشکی و شناختی (مدارس میان رشته ای دانشگاه شریف)

 • نوروساینس و علوم شناختی ویژه (مدارس میان رشته ای دانشگاه شریف)

 • آشنایی با مبانی نقشه برداری مغز و ابزارهای آن (آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.