الهام دارم

الهام دارم

پروفایل الهام دارم

درباره من

من الهام دارم، دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. طبق اصول حرفه ای درمان شخصی ام را از مدتها پیش شروع کردم. رویکرد درمانی من، رویکرد هیجان مدار هست و تحت نظر سوپروایزر کار می کنم. حوزه ی فعالیت و مطالعه ی من مسائل فردی مرتبط با بزرگسالان به ویژه سوگ، تروما، افسردگی، شرم و شرم از بدن هست.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد نظام روانشناسی: ۵۸۸۶۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز

دوره های گذرانده شده

 • دوره ی آشنایی با رویکرد هیجان مدار با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی جامع درمان هیجان مدار (فردی) با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی کارورزی هیجان مدار (فردی) با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی کارورزی خانواده درمانی هیجان مدار با تدریس دکتر طاهری، دانشکده تهران

 • دوره ی سوگ در رویکرد هیجان مدار با تدریس دکتر شریف زاده

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل الهام دارم

درباره من

من الهام دارم، دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. طبق اصول حرفه ای درمان شخصی ام را از مدتها پیش شروع کردم. رویکرد درمانی من، رویکرد هیجان مدار هست و تحت نظر سوپروایزر کار می کنم. حوزه ی فعالیت و مطالعه ی من مسائل فردی مرتبط با بزرگسالان به ویژه سوگ، تروما، افسردگی، شرم و شرم از بدن هست.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی

 • کد نظام روانشناسی: ۵۸۸۶۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد بوشهر

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز

دوره های گذرانده شده

 • دوره ی آشنایی با رویکرد هیجان مدار با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی جامع درمان هیجان مدار (فردی) با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی کارورزی هیجان مدار (فردی) با تدریس دکتر طاهری

 • دوره ی کارورزی خانواده درمانی هیجان مدار با تدریس دکتر طاهری، دانشکده تهران

 • دوره ی سوگ در رویکرد هیجان مدار با تدریس دکتر شریف زاده

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.