فهیمه محمدی

فهیمه محمدی

پروفایل فهیمه محمدی

درباره من

من، فهیمه محمدی دانش آموخته کارشناسی روان شناسی عمومی و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی و سمنان هستم. در زمینه های مختلفی تحت عنوان روانشناس بالینی شروع به فعالیت کردم و در رویکردهای هیجان مدار و روانکاوی دوره های آموزشی گوناگونی را گذرانده‌ام و از سال ۹۹ روان درمانی را به صورت تخصصی شروع کردم و در چندین کلینیک مشغول به کار هستم.در حال حاضر رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان است و به صورت تخصصی در حوزه احساس شرم، اضطراب، کمال گرایی و تروما فعالیت میکنم..

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: روان درمانگر هیجان‌مدار
 • کد سازمان نظام روانشناسی:53942

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه سمنان

 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره مقدماتی و پیشرفته درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر آرش رمضانی

 • دوره مهارت‌های ویژه درمانگری زیر نظر دکتر شریف‌زاده
 • دوره زوج درمانی زیر نظر دکتر سمیرا رسولی
 • خوانش مقالات روانکاوی زیر نظر دکترحسین آبادی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فهیمه محمدی

درباره من

من، فهیمه محمدی دانش آموخته کارشناسی روان شناسی عمومی و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی و سمنان هستم. در زمینه های مختلفی تحت عنوان روانشناس بالینی شروع به فعالیت کردم و در رویکردهای هیجان مدار و روانکاوی دوره های آموزشی گوناگونی را گذرانده‌ام و از سال ۹۹ روان درمانی را به صورت تخصصی شروع کردم و در چندین کلینیک مشغول به کار هستم.در حال حاضر رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان است و به صورت تخصصی در حوزه احساس شرم، اضطراب، کمال گرایی و تروما فعالیت میکنم..

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
 • تخصص: روان درمانگر هیجان‌مدار

 • کد سازمان نظام روانشناسی:53942

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه سمنان

 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره مقدماتی و پیشرفته درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر آرش رمضانی
 • دوره مهارت‌های ویژه درمانگری زیر نظر دکتر شریف‌زاده
 • دوره زوج درمانی زیر نظر دکتر سمیرا رسولی
 • خوانش مقالات روانکاوی زیر نظر دکتر حسین آبادی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.