فرحناز فرهادی

فرحناز فرهادی

پروفایل فرحناز فرهادی

درباره من

من فرحناز فرهادی كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی را در دانشگاه شهيد بهشتی و كارشناسی روانشناسی بالينی را در دانشگاه تهران گذروندم. رويكرد درمانی من هيجان مدار (EFT) هست و تحت نظر سوپروايزر فعاليت می كنم.

در حال حاضر نيز به جهت رشد و علاقمندی در دوره هاي بين المللی در زمينه ي درمان فردی و زوج درمانی شركت می كنم. تجربه گروه درمانی سايكو دراما با رويكرد هيجان مدار با دكتر مسعود شريف زاده را نيز داشتم. من به صورت تخصصی در حوزه ی افسردگی، اضطراب، تروما … مشغول به فعاليت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 40122

 • شماره پروانه اشتغال: 1422490

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره رواندرمانی هيجان مدار مقدماتی و پيشرفته كلينيك آوان تحت نظارت دكتر مسعود شريف زاده

 • دوره ارزيابی تست شخصيت SWAP تحت نظارت دكتر عليرضا زرندی

 • دوره گروه درمانی سايكو دراما تحت نظارت دكتر مسعود شريف زاده

 • شرکت در دوره های سطح ١ و ٢ بين المللی دكتر ژوليت بكينگ

 • دوره اكسترنشيب هيجان مدار از ICEEFT از كانادا

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فرحناز فرهادی

درباره من

من فرحناز فرهادی كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی را در دانشگاه شهيد بهشتی و كارشناسی روانشناسی بالينی را در دانشگاه تهران گذروندم. رويكرد درمانی من هيجان مدار (EFT) هست و تحت نظر سوپروايزر فعاليت می كنم.

در حال حاضر نيز به جهت رشد و علاقمندی در دوره هاي بين المللی در زمينه ي درمان فردی و زوج درمانی شركت می كنم. تجربه گروه درمانی سايكو دراما با رويكرد هيجان مدار با دكتر مسعود شريف زاده را نيز داشتم. من به صورت تخصصی در حوزه ی افسردگی، اضطراب، تروما … مشغول به فعاليت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 40122

 • شماره پروانه اشتغال: 1422490

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره روان درمانی هيجان مدار مقدماتی و پيشرفته كلينيك آوان تحت نظارت دكتر مسعود شريف زاده

 • دوره ارزيابی تست شخصيت SWAP تحت نظارت دكتر عليرضا زرندی

 • دوره گروه درمانی سايكو دراما تحت نظارت دكتر مسعود شريف زاده

 • شرکت در دوره های سطح ١ و ٢ بين المللی دكتر ژوليت بكينگ

 • دوره اكسترنشيب هيجان مدار از ICEEFT از كانادا

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.