فاطمه داودی

فاطمه داودی

پروفایل فاطمه داودی

درباره من

من، فاطمه داودی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی با گرایش عمومی هستم. رویکرد درمانی من رویکرد طرحواره است. سابقه برگزاری دوره‌های زوج‌درمانی را دارم. هم اکنون به صورت تخصصی در حوزه اضطراب، افسردگی و طرحواره های ذهنی فعالیت و مطالعه دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: فردی

 • رویکرد: طرحواره درمانی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه حکمت رضوی
 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش رواندرمانی بر اساس رویکرد طرحواره درمانی تحت نظر دکتر گل
 • آموزش رواندرمانی متمرکز بر هیجان مقدماتی و پیشرفته تحت نظر دکتر همایون ذولفقاری نیا
 • دوره تربیت درمانگر خانه روان‌شناسی
 • دوره کوچینگ خانه روان‌شناسی
 • دوره طرح طلاق سازمان بهزیستی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فاطمه داودی

درباره من

من، فاطمه داودی دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی با گرایش عمومی هستم. رویکرد درمانی من رویکرد طرحواره است. سابقه برگزاری دوره‌های زوج‌درمانی را دارم. هم اکنون به صورت تخصصی در حوزه اضطراب، افسردگی و طرحواره های ذهنی فعالیت و مطالعه دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: فردی

 • رویکرد: طرحواره درمانی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه حکمت رضوی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش رواندرمانی بر اساس رویکرد طرحواره درمانی تحت نظر دکتر گل

 • آموزش رواندرمانی متمرکز بر هیجان مقدماتی و پیشرفته تحت نظر دکتر همایون ذولفقاری نیا

 • دوره تربیت درمانگر خانه روان‌شناسی

 • دوره کوچینگ خانه روان‌شناسی

 • دوره طرح طلاق سازمان بهزیستی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.