فاطمه رئیس نیا

فاطمه رئیس نیا

پروفایل فاطمه رئیس نیا

درباره من

من فاطمه رئیس نیا کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد هستم. از سال ۹۶ تحت آموزش و درمان تحلیلی قرار دارم و براساس سه اصل روانکاوی (درمان، سوپرویژن و اموزش) با رویکرد تحلیلی در حال رواندرمانی هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: رواندرمانگر تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۴۴۲۸۹

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فروسی مشهد

دوره های گذرانده شده

 • دوره ارزیابی بالینی و مصاحبه تشخیصی توسط دکتر حمیدرضا مظلوم

 • دوره خوانش مقاله اید و ایگو فروید توسط خانم انسیه انجدانی

 • دوره خوانش مقالات و متون روانشناسی تحلیلی توسط آقای مجید حسین آبادی

 • دوره آموزش خوانش مفاهیم روانکاوی از دیکشنری لاپلانچ و اختر توسط آقایان رسول قورخانه چی، سپهر هاشمیان و خانم شهره فراهانی

 • دوره بازخوانی مقالات فروید توسط آقای رسول قورخانه چی

 • دوره سوپرویژن گروهی توسط خانم دکتر زهرا قنبری

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل فاطمه رئیس نیا

درباره من

من فاطمه رئیس نیا کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد هستم. از سال ۹۶ تحت آموزش و درمان تحلیلی قرار دارم و براساس سه اصل روانکاوی (درمان، سوپرویژن و اموزش) با رویکرد تحلیلی در حال رواندرمانی هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: رواندرمانگر تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۴۴۲۸۹

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فروسی مشهد

دوره های گذرانده شده

 • دوره ارزیابی بالینی و مصاحبه تشخیصی توسط دکتر حمیدرضا مظلوم

 • دوره خوانش مقاله اید و ایگو فروید توسط خانم انسیه انجدانی

 • دوره خوانش مقالات و متون روانشناسی تحلیلی توسط آقای مجید حسین آبادی

 • دوره آموزش خوانش مفاهیم روانکاوی از دیکشنری لاپلانچ و اختر توسط آقایان رسول قورخانه چی، سپهر هاشمیان و خانم شهره فراهانی

 • دوره بازخوانی مقالات فروید توسط آقای رسول قورخانه چی

 • دوره سوپرویژن گروهی توسط خانم دکتر زهرا قنبری

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.