حنانه صادقی

حنانه صادقی

پروفایل حنانه صادقی

درباره من

من حنانه صادقی، کاندید دکترای روانشناسی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. رویکرد درمانی من CBT و طرحواره درمانی است. مراجعین من در حوزه مشاوره ی پیش از ازدواج، تعارض در روابط، و اختلافات زوجی هستند و خانواده هستند. همچنین در درمان اختلالات اضطرابی، وسواس و افسردگی تخصص دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوج درمانگر

 • رویکرد: شناختی – رفتاری و طرحواره درمانی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 21503

 • شماره پروانه اشتغال: 5726

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

دوره های گذرانده شده

 • دوره PMC یا مشاوره پیش از ازدواج (دکتر علی بیگی)

 • دوره تشخیص اختلالات روانپزشکی (دکتر عکاشه)

 • دوره زوج درمانی (دکتر جانبزرگی)

 • دوره درمان CBT مقدماتی و پیش رفته (دکتر جانبزرگی)

 • دوره درمان CBT وسواس (دکتر محمدی)

 • دوره مقابله با همسر آزاری (دانشگاه علوم پرشکی تهران)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من حنانه صادقی، کاندید دکترای روانشناسی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. رویکرد درمانی من CBT و طرحواره درمانی است. مراجعین من در حوزه مشاوره ی پیش از ازدواج، تعارض در روابط، و اختلافات زوجی هستند و خانواده هستند. همچنین در درمان اختلالات اضطرابی، وسواس و افسردگی تخصص دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوج درمانگر

 • رویکرد: شناختی – رفتاری و طرحواره درمانی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 21503

 • شماره پروانه اشتغال: 5726

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

دوره های گذرانده شده

 • دوره PMC یا مشاوره پیش از ازدواج (دکتر علی بیگی)

 • دوره تشخیص اختلالات روانپزشکی (دکتر عکاشه)

 • دوره زوج درمانی (دکتر جانبزرگی)

 • دوره درمان CBT مقدماتی و پیش رفته (دکتر جانبزرگی)

 • دوره درمان CBT وسواس (دکتر محمدی)

 • دوره مقابله با همسر آزاری (دانشگاه علوم پرشکی تهران)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.