هما شهبازی

هما شهبازی

پروفایل هما شهبازی

درباره من

من هما شهبازی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد خانواده‌ درمانی در دانشگاه شهید بهشتی هستم، و از سال 1393 فعالیت خودم رو به عنوان روانشناس و درمانگر شروع کردم. من در حوزه درمان فردی بزرگسال و نوجوان با رویکرد هیجان‌مدار و منتالیزیشن فعالیت می‌کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و نوجوان

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 49096

 • شماره پروانه اشتغال: ۹۷۲۴

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • مداخلات مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان زیر نظر دکتر سعید قنبری

 • کاربست ذهن‌سازی و دلبستگی در رواندرمانی و خانواده‌درمانی نوجوان زیر نظر دکتر پریسا سید موسوی

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهن‌سازی (منتالیزیشن): از کودکی تا بزرگسالی زیر نظر دکتر سعید قنبری

 • دوره درمان فردی پیشرفته با رویکرد EFT زیرنظر دکتر آرش رمضانی

 • اصول و مبانی درمان هیجان‌مدار فردی زیرنظر دکتر آرش رمضانی

 • کارگاه خانواده درمانی سیستمیک زیر نظر دکتر محسن دهقانی و دکتر محمود چمنی زاده

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل هما شهبازی

درباره من

من هما شهبازی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی و کارشناس ارشد خانواده‌ درمانی در دانشگاه شهید بهشتی هستم، و از سال 1393 فعالیت خودم رو به عنوان روانشناس و درمانگر شروع کردم. من در حوزه درمان فردی بزرگسال و نوجوان با رویکرد هیجان‌مدار و منتالیزیشن فعالیت می‌کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و نوجوان

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 49096

 • شماره پروانه اشتغال: ۹۷۲۴

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • مداخلات مبتنی بر ذهن‌سازی و دلبستگی ویژه بزرگسالان زیر نظر دکتر سعید قنبری

 • کاربست ذهن‌سازی و دلبستگی در رواندرمانی و خانواده‌درمانی نوجوان زیر نظر دکتر پریسا سید موسوی

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهن‌سازی (منتالیزیشن): از کودکی تا بزرگسالی زیر نظر دکتر سعید قنبری

 • دوره درمان فردی پیشرفته با رویکرد EFT زیرنظر دکتر آرش رمضانی

 • اصول و مبانی درمان هیجان‌مدار فردی زیرنظر دکتر آرش رمضانی

 • کارگاه خانواده درمانی سیستمیک زیر نظر دکتر محسن دهقانی و دکتر محمود چمنی زاده

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.