مهدی قاسم زاده

مهدی قاسم زاده

پروفایل مهدی قاسم زاده

درباره من

من مهدی قاسم زاده فارغ التحصیل رشته روانشناسی و روان‌درمانگر تحلیلی (روان درمانی روانکاوانه) هستم. در حال حاضر کاندیدای روان‌‌درمانی تحلیلی از مرکز روانکاوی هم آوا و انستیتو روانکاوی تهران هستم ،همینطور دوره هایی نزد استادان معتبر روانکاوی خارج کشور گذرانده ام. در سال‌های اخیر سعی کرده‌ام صداها و روایت‌های مختلف را از رویکردهای گوناگون روان‌کاوی شنیده ونسبت به آن گشوده باشم.

با توجه به قوانین متعارف و تأیید شده در مؤسسات روانکاوی (درمان شخصی تحلیلگر، آموزش علمی، داشتن سوپروایزر بالینی)، فعالیت‌های خود را بر اساس این اصول سه گانه انجام می‌دهم. یکی از علاقه‌های اصلی من در زمینه فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، به ویژه روان‌کاوی اجتماعی-سیاسی و مباحث مرتبط با فرهنگ-ادبیات و..است که در آن به فعالیت هایی چون تحقیق و ترجمه مشغولم. همچنین، در تحقیقات مختلف با اساتید گوناگون از دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه زوریخ (سوئیس)، دانشگاه دربی و دورهام (انگلستان)، دانشگاه تورنتو (کانادا) همکاری کرده‌ام.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر تحلیلی (روانکاوانه)

 • کد سازمان نظام روانشناسی :

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دوره های گذرانده شده

 • دوره گروه درمان در مرکز ساکرامنتو آمریکا؛ دکتر واینبرگ، دکتر لئو‌لیدرمن و دکتر کاویتا آوولا

 • دوره گروه درمانی تحلیلی؛ دکتر اسکات راتن

 • دوره روانکاوی اجتماعی در دوران پر آشوب؛ پروفسور نانسی کارو هالندر

 • دوره روانکاو بودن در میانه ی تکثر رویکردها؛ دکتر درین لیدر

 • دوره کاربست بالینی نظریه ی دلبستگی؛ پروفسور بیاتریس بی بی

 • دوره مقدمه ای بر ذهن خوانی‌-ذهنی سازی (متالیزیشن) در کار بالینی؛ دکتر مونیکا پانچاک

 • دوره اتحاد درمانی و انتقال و انتقال متقابل در روان درمانی؛ دکتر الکساندر دیمیترویچ

 • دوره کار با لبه ی پیشرو بیماران در روانکاوی؛ دکتر مارک اسمالر

 • دوره فنون مصاحبه تشخیصی و‌کیس فورمولیشن در روان درمانی؛ فرانسیسکو‌گزیلو

 • دوره روان درمانی معصوف به انتقالTFP؛ دکتر استفان دورینگ

 • دوره ارزیابی، تشخیص و درمان تروما؛ پروفسور جودیت هرمن-دکتر دیاکالیوایالیل

 • دوره روانکاوی و اجتماع؛ پروفسور نانسی مک ویلیامز

 • دوره روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت؛ دکتر توماس هسلو

 • دوره تکنیک های روان درمانی تحلیلی؛ دکتر سامان توکلی

 • دوره منتالیزیشن سطح اول تا سوم در مرکز هیلان؛ دکتر سعید قنبری

 • فارغ التحصیل دوره یکساله روانکاوی مرکز هم اوا

 • فارغ التحصیل دوره یکساله روان درمانی تحلیلی-انستیتو روانکاوی تهران

 • دوره جامع ۳۰۰ساعته زوج درمانی؛ دکتر فاطمه بهرامی، دکتر فاطمه قره باغی، دکتر علیرضا بوستانی پور

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مهدی قاسم زاده

درباره من

من مهدی قاسم زاده فارغ التحصیل رشته روانشناسی و روان‌درمانگر تحلیلی (روان درمانی روانکاوانه) هستم. در حال حاضر کاندیدای روان‌‌درمانی تحلیلی از مرکز روانکاوی هم آوا و انستیتو روانکاوی تهران هستم ،همینطور دوره هایی نزد استادان معتبر روانکاوی خارج کشور گذرانده ام. در سال‌های اخیر سعی کرده‌ام صداها و روایت‌های مختلف را از رویکردهای گوناگون روان‌کاوی شنیده ونسبت به آن گشوده باشم.

با توجه به قوانین متعارف و تأیید شده در مؤسسات روانکاوی (درمان شخصی تحلیلگر، آموزش علمی، داشتن سوپروایزر بالینی)، فعالیت‌های خود را بر اساس این اصول سه گانه انجام می‌دهم. یکی از علاقه‌های اصلی من در زمینه فعالیت‌های بین‌رشته‌ای، به ویژه روان‌کاوی اجتماعی-سیاسی و مباحث مرتبط با فرهنگ-ادبیات و..است که در آن به فعالیت هایی چون تحقیق و ترجمه مشغولم. همچنین، در تحقیقات مختلف با اساتید گوناگون از دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه زوریخ (سوئیس)، دانشگاه دربی و دورهام (انگلستان)، دانشگاه تورنتو (کانادا) همکاری کرده‌ام.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر تحلیلی (روانکاوانه)

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دوره های گذرانده شده

 • دوره گروه درمان در مرکز ساکرامنتو آمریکا؛ دکتر واینبرگ، دکتر لئو‌لیدرمن و دکتر کاویتا آوولا

 • دوره گروه درمانی تحلیلی؛ دکتر اسکات راتن

 • دوره روانکاوی اجتماعی در دوران پر آشوب؛ پروفسور نانسی کارو هالندر

 • دوره روانکاو بودن در میانه ی تکثر رویکردها؛ دکتر درین لیدر

 • دوره کاربست بالینی نظریه ی دلبستگی؛ پروفسور بیاتریس بی بی

 • دوره مقدمه ای بر ذهن خوانی‌-ذهنی سازی (متالیزیشن) در کار بالینی؛ دکتر مونیکا پانچاک

 • دوره اتحاد درمانی و انتقال و انتقال متقابل در روان درمانی؛ دکتر الکساندر دیمیترویچ

 • دوره کار با لبه ی پیشرو بیماران در روانکاوی؛ دکتر مارک اسمالر

 • دوره فنون مصاحبه تشخیصی و‌کیس فورمولیشن در روان درمانی؛ فرانسیسکو‌گزیلو

 • دوره روان درمانی معصوف به انتقالTFP؛ دکتر استفان دورینگ

 • دوره ارزیابی، تشخیص و درمان تروما؛ پروفسور جودیت هرمن-دکتر دیاکالیوایالیل

 • دوره روانکاوی و اجتماع؛ پروفسور نانسی مک ویلیامز

 • دوره روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت؛ دکتر توماس هسلو

 • دوره تکنیک های روان درمانی تحلیلی؛ دکتر سامان توکلی

 • دوره منتالیزیشن سطح اول تا سوم در مرکز هیلان؛ دکتر سعید قنبری

 • فارغ التحصیل دوره یکساله روانکاوی مرکز هم اوا

 • فارغ التحصیل دوره یکساله روان درمانی تحلیلی-انستیتو روانکاوی تهران

 • دوره جامع ۳۰۰ساعته زوج درمانی؛ دکتر فاطمه بهرامی، دکتر فاطمه قره باغی، دکتر علیرضا بوستانی پور

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.