مريم امام جمعه

مريم امام جمعه

پروفایل مریم امام جمعه

درباره من

من، مريم امام جمعه، كارشناس ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) از دانشگاه آزاد تهران مركز هستم. فعاليت حرفه ای خود را در حوزه فردی و زوجی با شركت دركارگاه هاي عملی آغاز كردم و با تمركز بر رويكرد هيجان مدار و شركت در دوره هاي بين المللی مهارت خود را ارتقا دادم. بصورت تخصصی در حوزه فردی و زوجی فعاليت می نمايم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد نظام روانشناسی: 48140

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران مرکز

دوره های گذرانده شده

 • دوره آموزش رفتار درمانی و شناخت اختلالات دکتر حمید پور به مدت ۱۰۰ساعت

 • آموزش مهارت های زندگی دکتر محمدخانی به مدت ۶۰ ساعت

 • مشاوره پیش از ازدواج و حل تعارضات زناشویی دکتر صاحبی به مدت ۱۰۰ساعت

 • تربیت درمانگر هیجان مدار دکتر رمضانی به مدت ۱۰۰ساعت

 • تربیت درمانگر روانپویشی فشرده کوتاه مدت دکتر اقایی به مدت ۳۶ساعت

 • زوج درمانی هیجان مدار و مهارت افزایی دکتر رسولی به مدت ۷۰ساعت

 • دوره بین‌المللی زوج درمانی هیجان مدار به مدت ۳۰ساعت

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مریم امام جمعه

درباره من

من، مريم امام جمعه، كارشناس ارشد مشاوره (مشاوره خانواده) از دانشگاه آزاد تهران مركز هستم. فعاليت حرفه ای خود را در حوزه فردی و زوجی با شركت دركارگاه هاي عملی آغاز كردم و با تمركز بر رويكرد هيجان مدار و شركت در دوره هاي بين المللی مهارت خود را ارتقا دادم. بصورت تخصصی در حوزه فردی و زوجی فعاليت می نمايم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد نظام روانشناسی: 48140

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران مرکز

دوره های گذرانده شده

 • دوره آموزش رفتار درمانی و شناخت اختلالات دکتر حمید پور به مدت ۱۰۰ساعت

 • آموزش مهارت های زندگی دکتر محمدخانی به مدت ۶۰ ساعت

 • مشاوره پیش از ازدواج و حل تعارضات زناشویی دکتر صاحبی به مدت ۱۰۰ساعت

 • تربیت درمانگر هیجان مدار دکتر رمضانی به مدت ۱۰۰ساعت

 • تربیت درمانگر روانپویشی فشرده کوتاه مدت دکتر اقایی به مدت ۳۶ساعت

 • زوج درمانی هیجان مدار و مهارت افزایی دکتر رسولی به مدت ۷۰ساعت

 • دوره بین‌المللی زوج درمانی هیجان مدار به مدت ۳۰ساعت

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.