مریم ملاحی

مریم ملاحی

پروفایل مریم ملاحی

درباره من

من مریم ملاحی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی هستم. از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه مشاوره سازشی و تحصیلی با نوجوان و خانواده هایشان شروع کردم. در حال حاضر مشاور فردی، تحصیلی و مسیرشغلی با رویکرد فرامدرن منجمله راه حل محور و هیجانمدار هستم.

سابقه برگزاری دوره های آموزشی مدیریت هیجانات ناخوشایند، ارتباط بدون خشونت و خودشناسی مسیرشغلی دارم و در حال حاضر مخاطب من دانشجویان، شاغلین و بزرگسالان هستند و در حیطه بهبود عملکرد فردی در مسیر تحصیلی و شغلی به مربیگری و مشاوره با کد عضویت نظام مشغولم.

  • رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

  • تخصص: مشاوره تحصیلی و شغلی

  • کد سازمان نظام روانشناسی: 35355

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی

  • مهندسی نرم افزار جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مریم ملاحی

درباره من

من مریم ملاحی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی از دانشگاه آزاد اسلامی هستم. از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه مشاوره سازشی و تحصیلی با نوجوان و خانواده هایشان شروع کردم. در حال حاضر مشاور فردی، تحصیلی و مسیرشغلی با رویکرد فرامدرن منجمله راه حل محور و هیجانمدار هستم.

سابقه برگزاری دوره های آموزشی مدیریت هیجانات ناخوشایند، ارتباط بدون خشونت و خودشناسی مسیرشغلی دارم و در حال حاضر مخاطب من دانشجویان، شاغلین و بزرگسالان هستند و در حیطه بهبود عملکرد فردی در مسیر تحصیلی و شغلی به مربیگری و مشاوره با کد عضویت نظام مشغولم.

  • رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی

  • ‎تخصص: مشاوره تحصیلی و شغلی

  • کد سازمان نظام روانشناسی: 35355

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی

  • کارشناسی مهندسی نرم افزار جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.