مریم مبلی

مریم مبلی

پروفایل مریم مبلی

درباره من

من، مریم مبلی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی هستم. کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی گذرانده ام. به عنوان درمانگر فردی در مرکز مشاور دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. قبل از آن در بیمارستان شهدای تجریش و کلینیک ایران اندیش مشغول به فعالیت بودم. هم اکنون رویکرد درمانی من هیجان مدار است. من سابقه برگزاری گروه درمانی مدیریت استرس و وبینار همدلی را دارم و به صورت تخصصی در حوزه افسردگی، اضطراب و تروما مشغول به فعالیت هستم

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: روان درمانگر هیجان‌مدار
 • کد سازمان نظام روانشناسی: 28973

 • شماره پروانه اشتغال: 1240618

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش روان درمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر رمضانی
 • آموزش روان درمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته هم اکنون زیر نظر دکتر ژولیت بکینگ
 • آموزش روانی درمانی هیجان مدار برای تروما زیر نظر دکتر ساندرا پاویو
 • آموزش روان درمانی هیجان مدار برای زوجین زیر نظر دکتر رسولی
 • کارورزی روان درمانی هیجان مدار زیر نظر دکتر شریف زاده
 • آموزش روان درمانی شناختی رفتاری زیر نظر دکتر موتابی و دکتر شفیعی فرد
 • آموزش روان درمانی روانپویشی کوتاه مدت زیر نظر دکتر طهماسب
 • آموزش روانشناسی سرطان زیر نظر دکتر زرانی
 • آموزش مهارت های زندگی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مریم مبلی

درباره من

من، مریم مبلی، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی هستم. کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی گذرانده ام. به عنوان درمانگر فردی در مرکز مشاور دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. قبل از آن در بیمارستان شهدای تجریش و کلینیک ایران اندیش مشغول به فعالیت بودم. هم اکنون رویکرد درمانی من هیجان مدار است. من سابقه برگزاری گروه درمانی مدیریت استرس و وبینار همدلی را دارم و به صورت تخصصی در حوزه افسردگی، اضطراب و تروما مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
 • تخصص: روان درمانگر هیجان‌مدار
 • کد سازمان نظام روانشناسی: 28973
 • شماره پروانه اشتغال: 1240618

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش روان درمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر رمضانی
 • آموزش روان درمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته هم اکنون زیر نظر دکتر ژولیت بکینگ
 • آموزش روانی درمانی هیجان مدار برای تروما زیر نظر دکتر ساندرا پاویو
 • آموزش روان درمانی هیجان مدار برای زوجین زیر نظر دکتر رسولی
 • کارورزی روان درمانی هیجان مدار زیر نظر دکتر شریف زاده
 • آموزش روان درمانی شناختی رفتاری زیر نظر دکتر موتابی و دکتر شفیعی فرد
 • آموزش روان درمانی روانپویشی کوتاه مدت زیر نظر دکتر طهماسب
 • آموزش روانشناسی سرطان زیر نظر دکتر زرانی
 • آموزش مهارت های زندگی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.