معصومه اساسه

معصومه اساسه

پروفایل معصومه اساسه

درباره من

من معصومه اساسه، کارشناس ارشد روانشناسی هستم. آشنایی با رویکرد هیجان مدار نقطه عطف زندگیم بود. درمانی که انسان را موجودی پویا و همواره در حال تغییر میبیند. زخم های مبهم درونی انسان را که ادمی به تنهایی توان نزدیک شدن به ان را ندارد با عشق و احترام لمس می کند. قدرت را با عشق به آدمی که حقش تجربه درونیه ارزشمندی و لیاقت است هدیه میدهد.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد نظام روانشناسی: ۵۴۲۱۳

 • شماره پروانه اشتغال: 10009

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی‌ دانشگاه دانش البرز

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور

دوره های گذرانده شده

 • دوره مقدماتی- پیشرفته تخصصی هیجان مدار با دکتر مسعود شریف زاده

 • دوره زوج درمانی هیجان مدار با دکتر فاطمه فضلی

 • آزمون ارزیاب شخصیت سواپ با دکتر ولی اله رمضانی

 • دوره سایکودراما با دکتر مسعود شریف زاده

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل معصومه اساسه

درباره من

من معصومه اساسه، کارشناس ارشد روانشناسی هستم. آشنایی با رویکرد هیجان مدار نقطه عطف زندگیم بود. درمانی که انسان را موجودی پویا و همواره در حال تغییر میبیند. زخم های مبهم درونی انسان را که ادمی به تنهایی توان نزدیک شدن به ان را ندارد با عشق و احترام لمس می کند. قدرت را با عشق به آدمی که حقش تجربه درونیه ارزشمندی و لیاقت است هدیه میدهد.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد نظام روانشناسی: 54213

 • شماره پروانه اشتغال: 10009

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی‌ دانشگاه دانش البرز

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور

دوره های گذرانده شده

 • دوره مقدماتی- پیشرفته تخصصی هیجان مدار با دکتر مسعود شریف زاده

 • دوره زوج درمانی هیجان مدار با دکتر فاطمه فضلی

 • آزمون ارزیاب شخصیت سواپ با دکتر ولی اله رمضانی

 • دوره سایکودراما با دکتر مسعود شریف زاده

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.