مهنوش کامران وند

مهنوش کامران وند

پروفایل مهنوش کامران وند

درباره من

من، مهنوش کامران وند، کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری روانشناسی و دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی هستم.

رویکرد درمانی من EFT یا درمان تجربه‌‌ محور است و در حوزه اختلالات بزرگسالی به صورت ویژه اختلالات مرتبط با استرس و تروما مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • پروانه اشتغال: ۱۳۷۶۷۵۰

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری موسسه اموزش عالی علوم شناختی ICSS

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • دوره جامع تربیت درمانگر شناختی-رفتاری (CBT)، مرکز شناخت

 • دوره مصاحبه انگیزشی – آقای دکتر پورشریفی، موسسه مدت

 • دوره فشرده مداخله در بحران – آقای دکتر پورشریفی، انجمن روانشناسی ایران

 • درمان تروما در رویکرد هیجان مدار، کلینیک بهسا

 • پیش سوپرویژن رویکرد هیجان مدار-طرح مشق، کلینیک آوان

 • داروشناسی در روانپزشکی، انجمن روانشناسی ایران

 • پیش سوپرویژن رویکرد هیجان مدار-تئوری تا درمان، کلینیک بهسا

 • دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر هیجان مدار – آقای دکتر آرش رمضانی، کلینیک بهسا

 • فنون تنظیم هیجان – خانم دکتر فتی، مرکز سگال

 • کارگاه بهشیاری، مرکز شناخت

 • کارگاه بهشیاری، مرکز شناخت

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل مهنوش کامران وند

درباره من

من، مهنوش کامران وند، کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری روانشناسی و دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی هستم.

رویکرد درمانی من EFT یا درمان تجربه‌‌ محور است و در حوزه اختلالات بزرگسالی به صورت ویژه اختلالات مرتبط با استرس و تروما مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • پروانه اشتغال: ۱۳۷۶۷۵۰

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری موسسه اموزش عالی علوم شناختی ICSS

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • دوره جامع تربیت درمانگر شناختی-رفتاری (CBT)، مرکز شناخت

 • دوره مصاحبه انگیزشی – آقای دکتر پورشریفی، موسسه مدت

 • دوره فشرده مداخله در بحران – آقای دکتر پورشریفی، انجمن روانشناسی ایران

 • درمان تروما در رویکرد هیجان مدار، کلینیک بهسا

 • پیش سوپرویژن رویکرد هیجان مدار-طرح مشق، کلینیک آوان

 • داروشناسی در روانپزشکی، انجمن روانشناسی ایران

 • پیش سوپرویژن رویکرد هیجان مدار-تئوری تا درمان، کلینیک بهسا

 • دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر هیجان مدار – آقای دکتر آرش رمضانی، کلینیک بهسا

 • فنون تنظیم هیجان – خانم دکتر فتی، مرکز سگال

 • کارگاه بهشیاری، مرکز شناخت

 • کارگاه بهشیاری، مرکز شناخت

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.