محدثه مصلحی

محدثه مصلحی

پروفایل محدثه صالحی

درباره من

من محدثه مصلحی کاندیدای دکتری مشاوره از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی هستم. مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه علامه طباطبایی و مقطع کارشناسی رو در دانشگاه تهران گذروندم. سابقه برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و همچنین گروه های درمانی متعدد رو در رزومه ام دارم.
به صورت تخصصی در حوزه مشاوره فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، اهمالکاری و کمالگرایی)، شکست عاطفی، مشاوره پیش از ازدواج، زوج و خانواده با رویکردهای طرحواره درمانی، CBT و ACT فعالیت می کنم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره

 • تخصص: درمانگر فردی، زوج و خانواده

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 39201

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۷۸۵۹۸۲

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری مشاوره دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علامه طباطبایی

 • کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره آزمون های پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره فنون پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره جامع رویکرد شناختی رفتاری (CBT) تحت نظارت دکتر حسن حمید پور

 • دوره جامع رویکرد مبتنی بر پذیرش و تهعد (ACT) تحت نظارت دکتر حسن حمید پور

 • کارگاه آموزشی زوج درمانی، خانواده درمانی و مشاوره پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر جواد خدادادی
 • کارگاه آموزشی اصول کاربردی زوج و خانواده درمانی تحت نظارت دکتر جواد خدادادی
 • دوره کارورزی آموزش عملی مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره تحت نظارت دکتر محسن محمدی
 • دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی تحت نظارت دکتر کیومرث فرح بخش
 • دوره آموزشی رهبری گروه در مشاوره گروهی تحت نظارت دکتر حسین سلیمی

 • دوره زوج درمانی شناختی رفتاری تحت نظارت دکتر فرشته موتایی

 • دوره مربیگری مهارت های زندگی تحت نظارت دکتر مهدی منوچهری

 • دوره طرحواره درمانی و مدتراپی تحت نظارت دکتر لادن فتی

 • دوره اموزشی تربیت درمانگر گروهی تحت نظارت دکتر جواد خدادادی

 • دوره آموزشی سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره آموزشی سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی تحت نظارت دکتر سعیده هادی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل محدثه صالحی

درباره من

من محدثه مصلحی کاندیدای دکتری مشاوره از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی هستم. مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه علامه طباطبایی و مقطع کارشناسی رو در دانشگاه تهران گذروندم. سابقه برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و همچنین گروه های درمانی متعدد رو در رزومه ام دارم.
به صورت تخصصی در حوزه مشاوره فردی (اضطراب، افسردگی، وسواس، اهمالکاری و کمالگرایی)، شکست عاطفی، مشاوره پیش از ازدواج، زوج و خانواده با رویکردهای طرحواره درمانی، CBT و ACT فعالیت می کنم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره

 • تخصص: درمانگر فردی، زوج و خانواده

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 39201

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۷۸۵۹۸۲

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری مشاوره دانشگاه تهران

 • کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علامه طباطبایی

 • کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره آزمون های پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره فنون پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره جامع رویکرد شناختی رفتاری (CBT) تحت نظارت دکتر حسن حمید پور

 • دوره جامع رویکرد مبتنی بر پذیرش و تهعد (ACT) تحت نظارت دکتر حسن حمید پور

 • کارگاه آموزشی زوج درمانی، خانواده درمانی و مشاوره پیش از ازدواج تحت نظارت دکتر جواد خدادادی
 • کارگاه آموزشی اصول کاربردی زوج و خانواده درمانی تحت نظارت دکتر جواد خدادادی
 • دوره کارورزی آموزش عملی مهارت های پایه و پیشرفته در مشاوره تحت نظارت دکتر محسن محمدی
 • دوره آموزشی مصاحبه تشخیصی تحت نظارت دکتر کیومرث فرح بخش
 • دوره آموزشی رهبری گروه در مشاوره گروهی تحت نظارت دکتر حسین سلیمی

 • دوره زوج درمانی شناختی رفتاری تحت نظارت دکتر فرشته موتایی

 • دوره مربیگری مهارت های زندگی تحت نظارت دکتر مهدی منوچهری

 • دوره طرحواره درمانی و مدتراپی تحت نظارت دکتر لادن فتی

 • دوره اموزشی تربیت درمانگر گروهی تحت نظارت دکتر جواد خدادادی

 • دوره آموزشی سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی تحت نظارت دکتر سعیده هادی

 • دوره آموزشی سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی تحت نظارت دکتر سعیده هادی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.