محمدحسین سلمانیان

محمدحسین سلمانیان

پروفایل محمدحسین سلمانیان

درباره من

‎من محمدحسین سلمانیان، کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی و دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی هستم. مدرس دروس روانشناسی بالینی، آسیب شناسی روانی و مهارت های زندگی در دانشگاه هستم و طبق استاندارد روانکاوی با سه گانه آموزش، درمان و سوپرویژن (به صورت مستمر) مشغول درمان مراجعان نوروتیک می باشم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: رواندرمانی تحلیلی (روانکاوانه)

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 44884

 • شماره پروانه اشتغال: 1623113

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • ‎عضو سابق گروه فرویدی تهران (۹۷-۱۴۰۰)

 • ‎خوانش و آموزش کار با بیماران نوروتیک (۹۶-۱۴۰۱)

 • ‎خوانش و آموزش کار با بیماران سایکوتیک (۹۹-۱۴۰۰)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل محمدحسین سلمانیان

درباره من

‎من محمدحسین سلمانیان، کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی و دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی هستم. مدرس دروس روانشناسی بالینی، آسیب شناسی روانی و مهارت های زندگی در دانشگاه هستم و طبق استاندارد روانکاوی با سه گانه آموزش، درمان و سوپرویژن (به صورت مستمر) مشغول درمان مراجعان نوروتیک می باشم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: رواندرمانی تحلیلی (روانکاوانه)

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 44884

 • شماره پروانه اشتغال: 1623113

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های گذرانده شده

 • ‎عضو سابق گروه فرویدی تهران (۹۷-۱۴۰۰)

 • ‎خوانش و آموزش کار با بیماران نوروتیک (۹۶-۱۴۰۱)

 • ‎خوانش و آموزش کار با بیماران سایکوتیک (۹۹-۱۴۰۰)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.