نسترن محرابی

نسترن محرابی

پروفایل نسترن محرابی

درباره من

من، نسترن محرابی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستم. به صورت تخصصی در حوزه درمان مبتنی بر شفقت (حوزه‌های مرتبط با شرم و خودسرزنشگری) و درمان شناختی رفتاری به صورت فردی (اختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس) و زوجی مشغول به فعالیت و مطالعه هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه یزد

دوره‌های گذرانده شده

 • بیش از 100 ساعت کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد و مراکز بهداشت شهر کاشان

 • درمان شناختی رفتاری (CBT) مقدماتی و پیشرفته

 • درمان مبتنی بر شفقت (CFT)

 • زوج درمانی شناختی رفتاری مقدماتی و پیشرفته

 • مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

 • مهارت‌های زندگی

 • مداخله در بحران (بلایا، خودکشی، سوگ، تعرض جنسی، شکست عاطفی، خشونت خانگی)

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

 • رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)

 • طرحواره درمانی

دوره‌های برگزار شده توسط درمانگر

 • مهارت های زندگی

 • آشنایی با مفاهیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 • گروه درمانی درمان مبتنی بر شفقت

 • مترجم کتاب کار ذهن آگاهی و پذیرش برای بهبود اعتماد به نفس انتشارات ارجمند

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من، نسترن محرابی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستم. به صورت تخصصی در حوزه درمان مبتنی بر شفقت (حوزه‌های مرتبط با شرم و خودسرزنشگری) و درمان شناختی رفتاری به صورت فردی (اختلالات افسردگی، اضطرابی و وسواس) و زوجی مشغول به فعالیت و مطالعه هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه یزد

دوره‌های گذرانده شده

 • بیش از 100 ساعت کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد و مراکز بهداشت شهر کاشان

 • درمان شناختی رفتاری (CBT) مقدماتی و پیشرفته

 • درمان مبتنی بر شفقت (CFT)

 • زوج درمانی شناختی رفتاری مقدماتی و پیشرفته

 • مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

 • مهارت‌های زندگی

 • مداخله در بحران (بلایا، خودکشی، سوگ، تعرض جنسی، شکست عاطفی، خشونت خانگی)

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

 • رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)

 • طرحواره درمانی

دوره‌های برگزار شده توسط درمانگر

 • مهارت های زندگی

 • آشنایی با مفاهیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 • گروه درمانی درمان مبتنی بر شفقت

 • مترجم کتاب کار ذهن آگاهی و پذیرش برای بهبود اعتماد به نفس انتشارات ارجمند

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.