نسترن محرابی

نسترن محرابی

پروفایل نسترن محرابی

درباره من

من، نسترن محرابی، به عنوان رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد طرحواره درمانی، رفتار درمانی شناختی و درمان مبتنی بر شفقت، به صورت تخصصی بر درمان اختلالات هیجانی (مانند اختلالات خلقی، اضطرابی و وسواس)، شخصیت و همچنین طیف مسائل روانشناختی بیماری های خاص (مانند سرطان) در حوزه فردی و رفتار درمانی شناختی در حوزه زوجی تمرکز دارم و همواره با تکیه بر تعالیم اساتید، خود را متعهد میدانم که بر مبنای اصول حرفه ای و شواهد تجربی خدمات خود را به مراجعین ارائه دهم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 64495

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه یزد

دوره‌های گذرانده شده

 • بیش از 100 ساعت کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد و مراکز بهداشت شهر کاشان

 • درمان شناختی رفتاری (CBT) مقدماتی و پیشرفته

 • درمان مبتنی بر شفقت (CFT)

 • زوج درمانی شناختی رفتاری مقدماتی و پیشرفته

 • مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

 • مهارت‌های زندگی

 • مداخله در بحران (بلایا، خودکشی، سوگ، تعرض جنسی، شکست عاطفی، خشونت خانگی)

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

 • رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)

 • طرحواره درمانی

دوره‌های برگزار شده توسط درمانگر

 • مهارت های زندگی

 • آشنایی با مفاهیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 • گروه درمانی درمان مبتنی بر شفقت

 • مترجم کتاب کار ذهن آگاهی و پذیرش برای بهبود اعتماد به نفس انتشارات ارجمند

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من، نسترن محرابی، به عنوان رواندرمانگر بزرگسال با رویکرد طرحواره درمانی، رفتار درمانی شناختی و درمان مبتنی بر شفقت، به صورت تخصصی بر درمان اختلالات هیجانی (مانند اختلالات خلقی، اضطرابی و وسواس)، شخصیت و همچنین طیف مسائل روانشناختی بیماری های خاص (مانند سرطان) در حوزه فردی و رفتار درمانی شناختی در حوزه زوجی تمرکز دارم و همواره با تکیه بر تعالیم اساتید، خود را متعهد میدانم که بر مبنای اصول حرفه ای و شواهد تجربی خدمات خود را به مراجعین ارائه دهم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و زوجی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 64495

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه یزد

دوره‌های گذرانده شده

 • بیش از 100 ساعت کارورزی در بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد و مراکز بهداشت شهر کاشان

 • درمان شناختی رفتاری (CBT) مقدماتی و پیشرفته

 • درمان مبتنی بر شفقت (CFT)

 • زوج درمانی شناختی رفتاری مقدماتی و پیشرفته

 • مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

 • مهارت‌های زندگی

 • مداخله در بحران (بلایا، خودکشی، سوگ، تعرض جنسی، شکست عاطفی، خشونت خانگی)

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

 • رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)

 • طرحواره درمانی

دوره‌های برگزار شده توسط درمانگر

 • مهارت های زندگی

 • آشنایی با مفاهیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 • گروه درمانی درمان مبتنی بر شفقت

 • مترجم کتاب کار ذهن آگاهی و پذیرش برای بهبود اعتماد به نفس انتشارات ارجمند

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.