نازنین پارسا

نازنین پارسا

پروفایل نازنین پارسا

درباره من

من، نازنین پارسا، کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم. فعالیت حرفه ای خودم رو به عنوان مشاور و بازی درمانگر کودک و نوجوان آغاز کردم. رویکرد درمانی من شناختی-رفتاری (CBT) هست. سابقه برگزاری دوره های آموزشی هوش هیجانی برای کودکان و نوجوانان را دارم. من به صورت تخصصی در ارزیابی و تقویت حوزه های تکاملی کودکان مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره

 • تخصص: مشاور و بازی درمانگر کودک و نوجوان

 • کد نظام روانشناسی: ۴۰۰۷۰

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه بحنورد

دوره های گذرانده شده

 • دوره درمانگر تخصصی کودک موسسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 • دوره سوپر ویژن کودک موسسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 • دوره تخصصی بازی درمانی کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

 • دوره تخصصی تربیت جنسی کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

 • دوره از پوشک گرفتن کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من، نازنین پارسا، کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم. فعالیت حرفه ای خودم رو به عنوان مشاور و بازی درمانگر کودک و نوجوان آغاز کردم. رویکرد درمانی من شناختی-رفتاری (CBT) هست. سابقه برگزاری دوره های آموزشی هوش هیجانی برای کودکان و نوجوانان را دارم. من به صورت تخصصی در ارزیابی و تقویت حوزه های تکاملی کودکان مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره

 • مشاور و بازی درمانگر کودک و نوجوان

 • کد نظام روانشناسی: ۴۰۰۷۰

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه بحنورد

دوره های گذرانده شده

 • دوره درمانگر تخصصی کودک موسسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 • دوره سوپر ویژن کودک موسسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 • دوره تخصصی بازی درمانی کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

 • دوره تخصصی تربیت جنسی کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

 • دوره از پوشک گرفتن کودک تحت نظر دکتر مائده بازرگان

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.