نیلوفر نعمت‌پور

نیلوفر نعمت‌پور

نیلوفر نعمت پور

درباره من

من، نیلوفر نعمت پور، کارشناسی مشاوره و کارشناسی ارشد مشاوره با گرایش خانواده از دانشگاه تهران هستم. فعالیت حرفه‌ای خودم رو تحت نظارت اساتید دانشگاه تهران در زمینه آموزش و مشاوره گروهی در حیطه موضوعات روان شناسی به صورت کارورزی آغاز کردم. رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان است. سابقه برگزاری دوره‌های گروهی همچون سفر به درون من (آشنایی با هیجانات)، الفبای زندگی (تنظیم هیجانات) و ژورنال زندگی (خودشناسی و ارزشیابی) در گروه جوونه را دارم. به صورت تخصصی در حوزه کمال گرایی و اهمالکاری، اضطراب، افسردگی و احساس شرم مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: گروه درمانگر، درمانگر فردی
 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش رواندرمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته (کلینیک بهسا)
 • دوره تنظیم هیجان در عمل (موسسه مدت)
 • دوره آسیب شناسی و درمان کمال گرایی (کلینیک آوای ایمان)
 • دوره مربیگری مهارت‌های زندگی (موسسه مدت)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل نیلوفر نعمت پور

درباره من

من، نیلوفر نعمت پور، کارشناس مشاوره و کارشناسی ارشد مشاوره با گرایش خانواده از دانشگاه تهران هستم. فعالیت حرفه‌ای خودم رو تحت نظارت اساتید دانشگاه تهران در زمینه آموزش و مشاوره گروهی در حیطه موضوعات روان شناسی به صورت کارورزی آغاز کردم. رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان است. سابقه برگزاری دوره‌های گروهی همچون سفر به درون من (آشنایی با هیجانات)، الفبای زندگی (تنظیم هیجانات) و ژورنال زندگی (خودشناسی و ارزشیابی) در گروه جوونه را دارم. به صورت تخصصی در حوزه کمال گرایی و اهمالکاری، اضطراب، افسردگی و احساس شرم مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده
 • تخصص: گروه درمانگر، درمانگر فردی
 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه تهران

 • کارشناسی مشاوره از دانشگاه تهران

دوره‌های گذرانده شده

 • آموزش رواندرمانی هیجان مدار مقدماتی و پیشرفته (کلینیک بهسا)
 • دوره تنظیم هیجان در عمل (موسسه مدت)
 • دوره آسیب شناسی و درمان کمال گرایی (کلینیک آوای ایمان)
 • دوره مربیگری مهارت‌های زندگی (موسسه مدت)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.