پریا لطفی

پریا لطفی

پروفایل پریا لطفی

درباره من

من پریا لطفی، کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه رودهن هستم. از سال ۱۳۹۸ فعالیت خودمو توی حیطه زوج درمانی شروع کردم و در زمینه مشاوره پیش از ازدواج، شکست عاطفی، زوج درمانی، ارتباط با خانواده همسر و طلاق مشاوره میدم. رویکرد اصلی من طرحواره درمانی هست که به صورت درمان فردی هم در این حیطه فعالیت می‌کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی – زوج درمانگر

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۵۳۷۵۵۳

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

 • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی

دوره های گذرانده شده

 • آموزش طرحواره درمانی با تدریس دکتر حمیدپور

 • آموزش طرحواره درمانی با تدریس دکتر حمیدپور

 • آموزش طرحواره درمانی برای محرومیت هیجانی با تدریس دکتر حمید پور

 • دوره مداخلات درمانی در خشونت همسران با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تست های زوجین با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • آموزش مشاوره طلاق با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • آموزش زوج درمانی یک طرفه با تدریس دکتر حمیدپور

 • دوره حل تعارض با خانواده همسر با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مداخلات روانشناختی در طلاق با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره پیشگیری از طلاق عاطفی با تدریس دکتر قهاری

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل پریا لطفی

درباره من

من پریا لطفی، کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه رودهن هستم. از سال ۱۳۹۸ فعالیت خودمو توی حیطه زوج درمانی شروع کردم و در زمینه مشاوره پیش از ازدواج، شکست عاطفی، زوج درمانی، ارتباط با خانواده همسر و طلاق مشاوره میدم. رویکرد اصلی من طرحواره درمانی هست که به صورت درمان فردی هم در این حیطه فعالیت می‌کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی – زوج درمانگر

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۵۳۷۵۵۳

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز

 • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه رازی

دوره های گذرانده شده

 • آموزش طرحواره درمانی با تدریس دکتر حمیدپور

 • آموزش طرحواره درمانی با تدریس دکتر حمیدپور

 • آموزش طرحواره درمانی برای محرومیت هیجانی با تدریس دکتر حمید پور

 • دوره مداخلات درمانی در خشونت همسران با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تست های زوجین با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مشاوره پیش از ازدواج در ازدواج مجدد با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • آموزش مشاوره طلاق با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • دوره همخوانی شخصیت ها در ازدواج با تدریس دکتر سمیه کهدوئی

 • آموزش زوج درمانی یک طرفه با تدریس دکتر حمیدپور

 • دوره حل تعارض با خانواده همسر با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره مداخلات روانشناختی در طلاق با تدریس دکتر منصوره صادقی

 • دوره پیشگیری از طلاق عاطفی با تدریس دکتر قهاری

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.