راضیه نیک فلاح

راضیه نیک فلاح

پروفایل راضیه نیک فلاح

درباره من

من، راضیه نیک فلاح، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه بین الملل هستم. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته روانشناسی بالینی گذرانده ام. از سال ۱۳۹۷ فعالیت حرفه ای خودم را در مراکز بستری اعصاب و روان شروع نموده و در کلینیک نیز درمانگر فردی در حوزه اضطراب،افسردگی بوده ام.

از سال ۹۸ به صورت تخصصی در حوزه مسائل فردی بزرگسال و بین فردی (پیش از ازدواج) با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی مشغول به فعالیت هستم و روی مهارت های زندگی افراد بزرگسال به صورت فردی و گروهی کار می نمایم. همچنین در آسایشگاه کهریزک سابقه کار با بیماران MS را داشته و در حال حاضر همزمان در کلینیک شناخت و حافظه نیز با سالمندان و افراد دارای اختلالات شناختی (ضربه به سر،سکته ،دمانس و ….) خفیف، متوسط و شدید مشغول به کار هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی و بین فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 38026

 • شماره پروانه اشتغال: 138027

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن دوره های ارزیابی بالینی، تفسیر آزمون میلون، تکنیک های درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، عملکرد جنسی، اصول و فنون زوج درمانی، مداخله در خیانت های زناشویی و مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • گذراندن دوره مهارت های زندگی: اعتماد بنفس، خودآگاهی، ارتباط موثر، جرئت ورزی و قاطعیت، مذاکره و حل تعارض، کنترل خشم، مدیریت استرس، کنترل خلق منفی، حل مساله و تصمیم گیری و خلاقیت زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • گذراندن دوره های طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر حمید بهرامی زاده

 • گذراندن دوره طرحواره درمانی زوجین زیر نظر دکتر حمیدپور

 • گذراندن دوره مصاحبه انگیزشی زیر نظر دکتر احسان فتوحی

 • گذراندن دوره اصول رواندرمانی روان پویشی زیر نظر دکتر سعید لطفی

 • گذراندن دوره CBT مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر انیسه خوش لهجه

 • گذراندن دوره کار با نرم افزار توانبخشی ریهاکام

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل راضیه نیک فلاح

درباره من

من، راضیه نیک فلاح، کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه بین الملل هستم. مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته روانشناسی بالینی گذرانده ام. از سال ۱۳۹۷ فعالیت حرفه ای خودم را در مراکز بستری اعصاب و روان شروع نموده و در کلینیک نیز درمانگر فردی در حوزه اضطراب،افسردگی بوده ام.

از سال ۹۸ به صورت تخصصی در حوزه مسائل فردی بزرگسال و بین فردی (پیش از ازدواج) با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی مشغول به فعالیت هستم و روی مهارت های زندگی افراد بزرگسال به صورت فردی و گروهی کار می نمایم. همچنین در آسایشگاه کهریزک سابقه کار با بیماران MS را داشته و در حال حاضر همزمان در کلینیک شناخت و حافظه نیز با سالمندان و افراد دارای اختلالات شناختی (ضربه به سر،سکته ،دمانس و ….) خفیف، متوسط و شدید مشغول به کار هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر فردی و بین فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 38026

 • شماره پروانه اشتغال: 138027

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران مرکز
 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن دوره های ارزیابی بالینی، تفسیر آزمون میلون، تکنیک های درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، عملکرد جنسی، اصول و فنون زوج درمانی، مداخله در خیانت های زناشویی و مشاوره پیش از ازدواج زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • گذراندن دوره مهارت های زندگی: اعتماد بنفس، خودآگاهی، ارتباط موثر، جرئت ورزی و قاطعیت، مذاکره و حل تعارض، کنترل خشم، مدیریت استرس، کنترل خلق منفی، حل مساله و تصمیم گیری و خلاقیت زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • گذراندن دوره های طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر حمید بهرامی زاده

 • گذراندن دوره طرحواره درمانی زوجین زیر نظر دکتر حمیدپور

 • گذراندن دوره مصاحبه انگیزشی زیر نظر دکتر احسان فتوحی

 • گذراندن دوره اصول رواندرمانی روان پویشی زیر نظر دکتر سعید لطفی

 • گذراندن دوره CBT مقدماتی و پیشرفته زیر نظر دکتر انیسه خوش لهجه

 • گذراندن دوره کار با نرم افزار توانبخشی ریهاکام

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.