سعیده قربانزاده

سعیده قربانزاده

پروفایل سعیده قربانزاده

درباره من

من سعیده قربانزاده کاندیدای دکتری روانشناسی عمومی هستم و سال ها در زمینه مشاوره فردی، روابط زوجی، خانواده و مشاوره تحصیلی (افت تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی، اضطراب امتحان، برنامه ریزی تحصیلی و…‌) فعالیت حرفه ای نموده ام.

رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT) است و همچنین مدرس چالش‌های زوجی و مهارت‌های زناشویی و چگونگی مقابله با اضطراب ‌و استرس و نحوه مطالعه دروس و….هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • تخصص: مشاوره فردی، زوجی و مشاوره تحصیلی

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۶۸۱۸۶۹

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه آذربایجان

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی‌ دانشگاه آزاد اسلامی

 • کارشناسی دبیری ادبیات دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن ۶۰ ساعت مهارت های زندگی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره جامع درمانگری با رویکرد شناختی – رفتاری (CBT) زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن دوره جامع طرحواره درمانی (ACT) زیر نظر دکتر فیضی

 • گذراندن ۱۰۰ ساعت درمان متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر رمضانی

 • گذراندن ۴۰ ساعت اصول و فنون طرحواره درمانی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن ۱۶ ساعت کارگاه آموزشی آزمون جامع ارزیابی شخصیت سوآپ (SWAP) زیر نظر دکتر ولی الله رمضانی

 • گذراندن ۸۶ ساعت دوره مشاوره تحصیلی زیر نظر دکتر عرب زاده

 • گذراندن ۸ ساعت دوره مربیگری مهارت های فرزند پروری با رویکرد طرحواره

 • گذراندن ۴۰ ساعت دوره جامع زوج درمانی متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر آرش رمضانی

 • گذراندن ۱۵ ساعت دوره ترومای پیچیده با رویکرد متمرکز بر هیجان زیر نظر پروفسور ساندرا پاویو

 • گذراندن ۶۰ ساعت سطح ۱ و۲ درمان متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر ایمکه هرمان

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من سعیده قربانزاده کاندیدای دکتری روانشناسی عمومی هستم و سال ها در زمینه مشاوره فردی، روابط زوجی، خانواده و مشاوره تحصیلی (افت تحصیلی، بی انگیزگی تحصیلی، اضطراب امتحان، برنامه ریزی تحصیلی و…‌) فعالیت حرفه ای نموده ام.

رویکرد درمانی من رویکرد متمرکز بر هیجان (EFT) است و همچنین مدرس چالش‌های زوجی و مهارت‌های زناشویی و چگونگی مقابله با اضطراب ‌و استرس و نحوه مطالعه دروس و….هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی عمومی

 • ‎تخصص: مشاوره فردی، زوجی و مشاوره تحصیلی

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۶۸۱۸۶۹

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی دانشگاه آذربایجان

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی‌دانشگاه آزاد

 • کارشناسی دبیری ادبیات دانشگاه تهران

دوره های گذرانده شده

 • گذراندن ۶۰ ساعت مهارت های زندگی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن ۱۰۰ ساعت دوره جامع درمانگری با رویکرد شناختی – رفتاری (CBT) زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن دوره جامع طرحواره درمانی (ACT) زیر نظر دکتر فیضی

 • گذراندن ۱۰۰ ساعت درمان متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر رمضانی

 • گذراندن ۴۰ ساعت اصول و فنون طرحواره درمانی زیر نظر دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن ۱۶ ساعت کارگاه آموزشی آزمون جامع ارزیابی شخصیت سوآپ (SWAP) زیر نظر دکتر ولی الله رمضانی

 • گذراندن ۸۶ ساعت دوره مشاوره تحصیلی زیر نظر دکتر عرب زاده

 • گذراندن ۸ ساعت دوره مربیگری مهارت های فرزند پروری با رویکرد طرحواره

 • گذراندن ۴۰ ساعت دوره جامع زوج درمانی متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر آرش رمضانی

 • گذراندن ۱۵ ساعت دوره ترومای پیچیده با رویکرد متمرکز بر هیجان زیر نظر پروفسور ساندرا پاویو

 • گذراندن ۶۰ ساعت سطح ۱ و۲ درمان متمرکز بر هیجان زیر نظر دکتر ایمکه هرمان

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.