سعیده حسنی

سعیده حسنی

پروفایل سعیده حسنی

درباره من

من سعیده حسنی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی و فعالیت خود را در حوزه ی کودک و نوجوان در کلینیک های روانشناسی بعنوان بازی درمانگر و درمانگر کودک آغاز کردم.
رویکرد درمانی من در بحث فرزندپروری دلبستگی محور و رویکرد متمرکز بر هیجان است که تمرکز آن بر روی نیازهای روانی و عاطفی کودک و تربیت بدون تشویق و تنبیه هست. همچنین هدف آن افزایش کیفیت ارتباط والد_کودک ،افزایش سطح هوش هیجانی و همدلی در کودکان می باشد. در بحث بازی درمانی نیز رویکرد شناختی رفتاری رو دنبال می کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر کودک و نوجوان

 • کد سازمان نظام روانشناسی:۳۶۳۱۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دوره های گذرانده شده

 • کارگاه بازی درمانی دکتر اصغری نکاح (دانشگاه تهران)

 • کارگاه جامع کودک (انجمن روانشناسی تربیتی) شامل:

  • تشخیص و درمان اختلال یادگیری پروفسورحمید علیزاده
  • تشخیص و درمان بیش فعالی پروفسور حمیدعلیزاده
  • مدیریت هیجانات وتنظیم خلق دکتر علی قاسمی
  • بازی درمانی اختلالات اضطرابی دکتر الهام ده یادگاری
  • بازی درمان افسردگی دکتر الهام ده یادگاری
  • بازی درمانی وسواس دکتر الهام ده یادگاری
  • فرزندپروری با رویکرد طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور
  • تفسیر نقاشی آقای اسفنانی
 • کارگاه تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی پروفسور حمید علیزاده (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مقیاس هوش وکسلر دکتر کامبیز کامکاری (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مهارت های زندگی دکتر علی قاسمی (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مهارت های زندگی دکتر سارا گودرزی (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه CBT دکتر حسن حمیدپور (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه تربیت جنسی کودک دکتر آرش رمضانی (انجمن روانشناسی ایران)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل سعیده حسنی

درباره من

من سعیده حسنی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی و فعالیت خود را در حوزه ی کودک و نوجوان در کلینیک های روانشناسی بعنوان بازی درمانگر و درمانگر کودک آغاز کردم.
رویکرد درمانی من در بحث فرزندپروری دلبستگی محور و رویکرد متمرکز بر هیجان است که تمرکز آن بر روی نیازهای روانی و عاطفی کودک و تربیت بدون تشویق و تنبیه هست. همچنین هدف آن افزایش کیفیت ارتباط والد_کودک ،افزایش سطح هوش هیجانی و همدلی در کودکان می باشد. در بحث بازی درمانی نیز رویکرد شناختی رفتاری رو دنبال می کنم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • ‎تخصص: درمانگر کودک و نوجوان

 • کد سازمان نظام روانشناسی:۳۶۳۱۳

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز

دوره های گذرانده شده

 • کارگاه بازی درمانی دکتر اصغری نکاح(دانشگاه تهران)

 • کارگاه جامع کودک (انجمن روانشناسی تربیتی) شامل:

  • تشخیص و درمان اختلال یادگیری پروفسورحمید علیزاده
  • تشخیص و درمان بیش فعالی پروفسور حمیدعلیزاده
  • مدیریت هیجانات وتنظیم خلق دکتر علی قاسمی
  • بازی درمانی اختلالات اضطرابی دکتر الهام ده یادگاری
  • بازی درمان افسردگی دکتر الهام ده یادگاری
  • بازی درمانی وسواس دکتر الهام ده یادگاری
  • فرزندپروری با رویکرد طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور
  • تفسیر نقاشی آقای اسفنانی
 • کارگاه تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی پروفسور حمید علیزاده (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مقیاس هوش وکسلر دکتر کامبیز کامکاری (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مهارت های زندگی دکتر علی قاسمی (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه مهارت های زندگی دکتر سارا گودرزی (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه طرحواره درمانی دکتر حسن حمیدپور (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه CBT دکتر حسن حمیدپور (انجمن روانشناسی تربیتی)

 • کارگاه تربیت جنسی کودک دکتر آرش رمضانی (انجمن روانشناسی ایران)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.