سحر کمالی

سحر کمالی

پروفایل سحر کمالی

درباره من

سحر کمالی هستم کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس کارگاه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و دارنده پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور .
از سال ۹۱ مشغول به فعالیت در حیطه روان درمانی و مشاوره فرزند پروری و همزمان گذراندن دوره های مختلف آموزشی و از سال ۹۳ بصورت جدی مشغول به روان درمانی در حیطه اختلالات روانی بالاخص اختلالات شخصیت ، افسردگی و اضطراب و همچنین فرزندپروری و مسایل نوجوانان هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: طرحواره درمانگر
 • کد سازمان نظام روانشناسی: 5589

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره جامع درمان اختلالات افسردگی ، اضطراب ، وسواس و… با رویکرد شناختی رفتاری زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد
 • کارگاه رواندرمانی اختلالات شخصیت با رویکرد طرحواره زیر نظر دکتر حمید پور و دکتر شفیعی فرد
 • گذراندن دوره های آموزشی فرزند پروری و مهارت های زندگی و رشد فردی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • گذراندن دوره اموزشی فرزند پروری و تربیت جنسی کودک زیر نظر دکتر ارش رمضانی و همچنین دکتر ازاده عطاری
 • گذراندن دوره اموزشی دلبستگی کودک زیر نظر دکتر مدرس

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل سحر کمالی

درباره من

سحر کمالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس کارگاه های فرزند پروری و مهارت های زندگی و دارنده پروانه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هستم .
از سال ۹۱ مشغول به فعالیت در حیطه روان درمانی و مشاوره فرزند پروری و همزمان گذراندن دوره های مختلف آموزشی و از سال ۹۳ بصورت جدی مشغول به روان درمانی در حیطه اختلالات روانی بالاخص اختلالات شخصیت ، افسردگی و اضطراب و همچنین فرزندپروری و مسایل نوجوانان هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
 • تخصص: روان‌درمانگر طرحواره

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 5589

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 • کارشناسی روانشناسی بالینی

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره جامع درمان اختلالات افسردگی ، اضطراب ، وسواس و… با رویکرد شناختی رفتاری زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • کارگاه رواندرمانی اختلالات شخصیت با رویکرد طرحواره زیر نظر دکتر حمید پور و دکتر شفیعی فرد

 • گذراندن دوره های آموزشی فرزند پروری و مهارت های زندگی و رشد فردی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • گذراندن دوره اموزشی فرزند پروری و تربیت جنسی کودک زیر نظر دکتر ارش رمضانی و همچنین دکتر ازاده عطاری
 • گذراندن دوره اموزشی دلبستگی کودک زیر نظر دکتر مدرس

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.