سارا بختیاری

سارا بختیاری

پروفایل سارا بختیاری

درباره من

من سارا بختیاری کارشناس روانشناسی عمومی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. در پروژه های مدیریت انرژی از بعد روانشناسی به عنوان روانشناس پروژه ها با دانشگاه صنعتی شیراز نیز همکاری داشته ام. همچنین سابقه برگزاری گروه های درمانی براساس رویکرد طرحواره درمانی و اکت ویژه انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، وسواس، انواع اختلالات اضطرابی، سوگ، روابط بین فردی، پرخوری عصبی و … را دارم. همچنین کارگاههای ذهن آگاهی و مدیریت افکار منفی ، کارگاه کنترل خشم و آزمون شخصیت شناسی MBTI را برگزار کرده‌ام.
به صورت تخصصی رویکردهای طرحواره درمانی، ACT و CBT در زمینه های انواع اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، سوگ، اختلالات شخصیتو روابط بین فردی مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: گروه درمانگر، درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 34103

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۲۱۹۳

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه کیش واحد بین الملل

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور
 • مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره سوپر ویژنی تحلیل شخصیت، رواندرمانی و آسیب شناسی (پرفسور امیدی)
 • دوره رواندرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT ) (پرفسور امیدی)
 • دوره طرحواره درمانی (پرفسور امیدی)
 • دوره معنا درمانی ( کانون نخبگان)
 • دوره تکنیک درمانی صندلی خالی ( کانون نخبگان)
 • دوره طرحواره درمانی ( موسسه آموزش عالی آزاد ماد)
 • دوره مصاحبه تشخیصی ( انجمن روانشناسی ایران)
 • دوره تخصصی خانواده و کودک ( کلینیک آرامش)
 • دوره آموزش مشاوره پیش از ازدواج (مرکز موج سوم)
 • دوره اختلالات قبل و بعد از ازدواج ( کانون نخبگان)
 • دوره تربیت درمانگر کودک ( کلینیک ماورا دانش)
 • دوره CAT کودکان و اضطراب کودکان ( کانون نخبگان)
 • دوره مربیگری تحلیل و تفسیر تخصصی نقاشی درجه یک ( موسسه آموزش عالی آزاد ماد)
 • دوره پیشرفته تخصصی تحلیل نقاشی ( انستیتو ایزایران)

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل سارا بختیاری

درباره من

من سارا بختیاری کارشناس روانشناسی عمومی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. در پروژه های مدیریت انرژی از بعد روانشناسی به عنوان روانشناس پروژه ها با دانشگاه صنعتی شیراز نیز همکاری داشته ام. همچنین سابقه برگزاری گروه های درمانی براساس رویکرد طرحواره درمانی و اکت ویژه انواع اختلالات شخصیت، افسردگی، وسواس، انواع اختلالات اضطرابی، سوگ، روابط بین فردی، پرخوری عصبی و … را دارم. همچنین کارگاههای ذهن آگاهی و مدیریت افکار منفی ، کارگاه کنترل خشم و آزمون شخصیت شناسی MBTI را برگزار کرده‌ام.
به صورت تخصصی رویکردهای طرحواره درمانی، ACT و CBT در زمینه های انواع اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس، سوگ، اختلالات شخصیتو روابط بین فردی مطالعه و فعالیت دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
 • تخصص: گروه درمانگر، درمانگر فردی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 34103

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۲۱۹۳

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه کیش واحد بین الملل

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی

 • کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور

 • مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره سوپر ویژنی تحلیل شخصیت، رواند‌رمانی و آسیب شناسی (پرفسور امیدی)

 • دوره روان‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT ) (پرفسور امیدی)

 • دوره طرح‌واره درمانی (پرفسور امیدی)

 • دوره معنا درمانی ( کانون نخبگان)

 • دوره تکنیک درمانی صندلی خالی ( کانون نخبگان)

 • دوره طرحواره درمانی ( موسسه آموزش عالی آزاد ماد)

 • دوره مصاحبه تشخیصی ( انجمن روانشناسی ایران)

 • دوره تخصصی خانواده و کودک ( کلینیک آرامش)

 • دوره آموزش مشاوره پیش از ازدواج (مرکز موج سوم)

 • دوره اختلالات قبل و بعد از ازدواج ( کانون نخبگان)
 • دوره تربیت درمانگر کودک ( کلینیک ماورا دانش)
 • دوره CAT کودکان و اضطراب کودکان ( کانون نخبگان)
 • دوره مربیگری تحلیل و تفسیر تخصصی نقاشی درجه یک ( موسسه آموزش عالی آزاد ماد)
 • دوره پیشرفته تخصصی تحلیل نقاشی ( انستیتو ایزایران)

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.