سارا پسندیان

سارا پسندیان

پروفایل سارا پسندیان

درباره من

من سارا پسندیان دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران) و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. دوره‌های گوناگونی در رویکرد شناختی رفتاری و طرحواره درمانی تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی گذرانده‌ام و به طور تخصصی در زمینه درمان مشکلات فردی بزرگسال نظیر اختلالات اضطرابی، افسردگی، کمالگرایی، نشخوار فکری، اهمالکاری، پرخوری عصبی مشغول به فعالیت هستم.

همچنین مترجم کتاب کار افکار خودکشی و کتاب رهایی از زندان ذهن و ویراستار تخصصی بیش از ده جلد کتاب تخصصی روانشناسی نیز هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۵۱۹۷۷

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ساوه

دوره های گذرانده شده

 • دوره شناختی رفتاری مقدماتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 • دوره شناختی رفتاری پیشرفته سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 • دوره تربیت درمانگر هیجان مدار هادی هاشمی رزینی

 • دوره سوپرویژنی یکساله شناختی رفتاری و طرحواره درمانی دکتر هادی هاشمی رزینی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل سارا پسندیان

درباره من

من سارا پسندیان دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران) و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. دوره‌های گوناگونی در رویکرد شناختی رفتاری و طرحواره درمانی تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی گذرانده‌ام و به طور تخصصی در زمینه درمان مشکلات فردی بزرگسال نظیر اختلالات اضطرابی، افسردگی، کمالگرایی، نشخوار فکری، اهمالکاری، پرخوری عصبی مشغول به فعالیت هستم.

همچنین مترجم کتاب کار افکار خودکشی و کتاب رهایی از زندان ذهن و ویراستار تخصصی بیش از ده جلد کتاب تخصصی روانشناسی نیز هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • کد سازمان نظام روانشناسی: ۵۱۹۷۷

مدارک تحصیلی

 • دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ساوه

دوره های گذرانده شده

 • دوره شناختی رفتاری مقدماتی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 • دوره شناختی رفتاری پیشرفته سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 • دوره تربیت درمانگر هیجان مدار هادی هاشمی رزینی

 • دوره سوپرویژنی یکساله شناختی رفتاری و طرحواره درمانی دکتر هادی هاشمی رزینی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.