سارا صفیر

سارا صفیر

پروفایل سارا صفیر

درباره من

من، سارا صفیر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. فعالیت حرفه ای خود را در حوزه افسردگی، اضطراب و وسواس با رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) دنبال کرده و مدرس کارگاه های مهارت زندگی می باشم. همچنین سابقه فعالیت در مراکز بستری اعصاب و روان و آسایشگاه سالمندان کهریزک را دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۳۹۱۵۳۲

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

دوره های گذرانده شده

 • مصاحبه تشخیصی تحت نظر دکتر مهدی اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • تربیت درمانگر موج سوم درمان های شناختی – رفتاری تحت نظارت دکتر عظیمان

 • دوره جامع درمان شناختی – رفتاری تحت نظارت دکتر مهدی اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • آلزایمر تحت نظارت دکتر کریمی (متخصص مغز و اعصاب) در آسایشگاه کهریزک

 • مهارت های زندگی تحت نظارت دکتر سرگلزایی

 • اعتیاد براساس درمان نگهدارنده MMT تحت نظارت دکتر حدادی

 • درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT تحت نظارت دکتر صدیقه احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی از کودکی تا بزرگسالی (منتالیزیشن) تحت نظارت دکتر قنبری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • کارگاه عملی آشنایی با تحریک مغناطیسی (TMS) تحت نظارت دکتر رضا کاظمی (عضو هیت علمی آموزش عالی علوم شناختی)

 • کارگاه تأملی بر ذهن درمانگران مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن تحت نظارت دکتر سعیدقنبری (عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • درمان شناختی رفتاری اختلال پنیک و آگورافوبیا تحت نظارت دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل سارا صفیر

درباره من

من، سارا صفیر کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هستم. فعالیت حرفه ای خود را در حوزه افسردگی، اضطراب و وسواس با رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) دنبال کرده و مدرس کارگاه های مهارت زندگی می باشم. همچنین سابقه فعالیت در مراکز بستری اعصاب و روان و آسایشگاه سالمندان کهریزک را دارم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: درمانگر فردی بزرگسال

 • شماره پروانه اشتغال: ۱۳۹۱۵۳۲

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

دوره های گذرانده شده

 • مصاحبه تشخیصی تحت نظر دکتر مهدی اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • تربیت درمانگر موج سوم درمان های شناختی – رفتاری تحت نظارت دکتر عظیمان

 • دوره جامع درمان شناختی – رفتاری تحت نظارت دکتر مهدی اکبری (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • آلزایمر تحت نظارت دکتر کریمی (متخصص مغز و اعصاب) در آسایشگاه کهریزک

 • مهارت های زندگی تحت نظارت دکتر سرگلزایی

 • اعتیاد براساس درمان نگهدارنده MMT تحت نظارت دکتر حدادی

 • درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT تحت نظارت دکتر صدیقه احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

 • مبانی تحول دلبستگی و ذهنی سازی از کودکی تا بزرگسالی (منتالیزیشن) تحت نظارت دکتر قنبری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • کارگاه عملی آشنایی با تحریک مغناطیسی (TMS) تحت نظارت دکتر رضا کاظمی (عضو هیت علمی آموزش عالی علوم شناختی)

 • کارگاه تأملی بر ذهن درمانگران مبتنی بر رویکرد منتالیزیشن تحت نظارت دکتر سعیدقنبری (عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 • درمان شناختی رفتاری اختلال پنیک و آگورافوبیا تحت نظارت دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.