شهناز مذهب

شهناز مذهب

پروفایل شهناز مذهب

درباره من

من، شهناز مذهب، کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره و کارشناس ارشد مشاوره هستم. از سال 1387 بصورت تخصصی فعالیت حرفه ای خودم را به عنوان زوج درمانگر و درمانگر اختلالات فردی در کلینیک های روانشناسی آغاز کردم. رویکرد درمانی من، شناختی رفتاری (CBT ) هست.

همچنین سابقه برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های زوج درمانگری، پیشگیری از خیانت، طلاق، فرزند پروری و مهارتهای زندگی را در مدارس و موسسات مختلف دارم. من به صورت تخصصی در حوزه زوج درمانی، طلاق، خیانت و همچنین اختلالات فردی و توسعه فردی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی و زوج درمانگر

 • کد نظام روانشناسی: 22627

 • شماره پروانه اشتغال: 7035

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

دوره های گذرانده شده

 • دوره سوپرویژنی زیر نظر خانم دکتر فریده دوکانه ای فرد به مدت 600 ساعت

 • کارگاه جامع کاربرد نظریه های روان درمانی در درمان با تدریس دکتر محمد مصطفوی به مدت 110 ساعت

 • کارگاه استعارات مشاوره و تکنیک های فرا مدرن با تدریس دکتر محمد مصطفوی به مدت 16 ساعت

 • کارگاه ذهن آگاهی دکتر پروانه محمد خانی به مدت 18 ساعت

 • کارگاه صمیمیت بعد از خیانت امکان و آرزو دکتر حسن حمیدپور ۴ ساعت

 • پیش بینی کننده های اصلی جدایی زوجین بر اساس تئوری انتخاب دکتر علی صاحبی به مدت ۴ ساعت

 • روابط دختران و پسران قبل از ازدواج دکتر علیرضا شیری به مدت ۴ ساعت

 • شکست عاطفی در روابط دختران و پسران سعیده هادی رئیس انجمن ازدواج و خانواده کشور به مدت ۴ساعت

 • کارگاه مشاوره گروهی دکتر میرسعید جعفری به مدت 16 ساعت

 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دکتر آذر متین به مدت 24 ساعت

 • کارگاه زبان بدن دکترآذر متین به مدت 16 ساعت

 • نگاه نو به ازدواج و تغییرات اجتماعی در جوانان دکتر مهدی میر محمد صادقی

 • آموزش جامع سی بی تی دکتر عمویی به مدت ۱۲۰ ساعت

 • آموزش مهارت های زندگی دکتر عمویی به مدت ۶۰ ساعت

 • آموزش سبک های فرزندپروری مقدماتی و پیشرفته دکتر عمویی به مدت 6 ساعت

 • کودکان متاثر از طلاق دکتر رزاقی به مدت ۴ ساعت

 • مهارت های جنسی در ارتباط زوجین دکتر مهری نجات به مدت ۴ ساعت

 • آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج میترا خاقانی به مدت ۴ ساعت

 • سکس تراپی دکتر مرقاتی به مدت ۴ ساعت

 • فرزندپروری والد گری دکتر مهدی منوچهری به مدت ۴ ساعت

 • مهارت زوجین در ارتباط با مبحث جنسی دکتر خویی به مدت 4 ساعت

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل شهناز مذهب

درباره من

من، شهناز مذهب، کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره و کارشناس ارشد مشاوره هستم. از سال 1387 بصورت تخصصی فعالیت حرفه ای خودم را به عنوان زوج درمانگر و درمانگر اختلالات فردی در کلینیک های روانشناسی آغاز کردم. رویکرد درمانی من، شناختی رفتاری (CBT ) هست.

همچنین سابقه برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های زوج درمانگری، پیشگیری از خیانت، طلاق، فرزند پروری و مهارتهای زندگی را در مدارس و موسسات مختلف دارم. من به صورت تخصصی در حوزه زوج درمانی، طلاق، خیانت و همچنین اختلالات فردی و توسعه فردی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: مشاوره خانواده

 • تخصص: درمانگر فردی و زوج درمانگر

 • کد نظام روانشناسی: 22627

 • شماره پروانه اشتغال: 7035

مدارک تحصیلی

 • کاندیدای دکتری مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 • کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

 • کارشناسی روانشناسی عمومی

دوره های گذرانده شده

 • دوره سوپرویژنی زیر نظر خانم دکتر فریده دوکانه ای فرد به مدت 600 ساعت

 • کارگاه جامع کاربرد نظریه های روان درمانی در درمان با تدریس دکتر محمد مصطفوی به مدت 110 ساعت

 • کارگاه استعارات مشاوره و تکنیک های فرا مدرن با تدریس دکتر محمد مصطفوی به مدت 16 ساعت

 • کارگاه ذهن آگاهی دکتر پروانه محمد خانی به مدت 18 ساعت

 • کارگاه صمیمیت بعد از خیانت امکان و آرزو دکتر حسن حمیدپور ۴ ساعت

 • پیش بینی کننده های اصلی جدایی زوجین بر اساس تئوری انتخاب دکتر علی صاحبی به مدت ۴ ساعت

 • روابط دختران و پسران قبل از ازدواج دکتر علیرضا شیری به مدت ۴ ساعت

 • شکست عاطفی در روابط دختران و پسران سعیده هادی رئیس انجمن ازدواج و خانواده کشور به مدت ۴ساعت

 • کارگاه مشاوره گروهی دکتر میرسعید جعفری به مدت 16 ساعت

 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دکتر آذر متین به مدت 24 ساعت

 • کارگاه زبان بدن دکترآذر متین به مدت 16 ساعت

 • نگاه نو به ازدواج و تغییرات اجتماعی در جوانان دکتر مهدی میر محمد صادقی

 • آموزش جامع سی بی تی دکتر عمویی به مدت ۱۲۰ ساعت

 • آموزش مهارت های زندگی دکتر عمویی به مدت ۶۰ ساعت

 • آموزش سبک های فرزندپروری مقدماتی و پیشرفته دکتر عمویی به مدت 6 ساعت

 • کودکان متاثر از طلاق دکتر رزاقی به مدت ۴ ساعت

 • مهارت های جنسی در ارتباط زوجین دکتر مهری نجات به مدت ۴ ساعت

 • آسیب شناسی روابط قبل از ازدواج میترا خاقانی به مدت ۴ ساعت

 • سکس تراپی دکتر مرقاتی به مدت ۴ ساعت

 • فرزندپروری والد گری دکتر مهدی منوچهری به مدت ۴ ساعت

 • مهارت زوجین در ارتباط با مبحث جنسی دکتر خویی به مدت 4 ساعت

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.