زهرا ده نبی

زهرا ده نبی

پروفایل زهرا ده نبی

درباره من

من زهرا ده نبی کارشناس روانشناسی عمومی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد هستم. از سال ۱۳۹۷ آموزش خود را در حیطه طرحواره درمانی و هیجان مدار شروع کردم و بعد از آن در رویکرد تحلیلی آموزش دیدم و براساس سه اصل روانکاوی (درمان، سوپرویژن و آموزش) با رویکرد تحلیلی در حال رواندرمانی هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: رواندرمانگر تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 55955

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره های گذرانده شده

 • آموزش تحلیلی و دوره نوروز خوانی مقالات فروید توسط دکتر حسین آبادی

 • دوره جامع درمان فردی هیجانمدار با تدریس دکتر رسولی

 • دوره طرحواره درمانی با تدریس دکتر آهوان

 • دوره طرحواره تکمیلی در موسسه مشکات

 • دوره طرحواره در موسسه مشکات

 • دوره سوپرویژن طرحواره درمانی در خانه طرحواره درمانی

 • دوره آموزش شناختی رفتاری در موسسه مشکات

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

پروفایل زهرا ده نبی

درباره من

من زهرا ده نبی کارشناس روانشناسی عمومی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد هستم. از سال ۱۳۹۷ آموزش خود را در حیطه طرحواره درمانی و هیجان مدار شروع کردم و بعد از آن در رویکرد تحلیلی آموزش دیدم و براساس سه اصل روانکاوی (درمان، سوپرویژن و آموزش) با رویکرد تحلیلی در حال رواندرمانی هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: رواندرمانگر تحلیلی

 • کد سازمان نظام روانشناسی: 55955

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره های گذرانده شده

 • آموزش تحلیلی و دوره نوروز خوانی مقالات فروید توسط دکتر حسین آبادی

 • دوره جامع درمان فردی هیجانمدار با تدریس دکتر رسولی

 • دوره طرحواره درمانی با تدریس دکتر آهوان

 • دوره طرحواره تکمیلی در موسسه مشکات

 • دوره طرحواره در موسسه مشکات

 • دوره سوپرویژن طرحواره درمانی در خانه طرحواره درمانی

 • دوره آموزش شناختی رفتاری در موسسه مشکات

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.