زهرا شادآرا

زهرا شادآرا

پروفایل زهرا شادآرا

درباره من

من زهرا شادآرا دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی هستم. علاقه ام به اکتشاف دنیای ناشناخته و پیچیده ذهن انسان باعث گرایش من به این رشته گردید. اکنون نیز به صورت تخصصی در حوزه های درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی و مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد رفتار درمانی شناختی و رویکرد طرحواره درمانی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 • تخصص: روان درمانگر طرحواره

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روان شناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره رفتار درمانی شناختی اختلالات انطباقی و PTSD

 • دوره رفتار درمانی شناختی و سوپرویژن CBT تحت نظر دکتر مژگان صلواتی

 • دوره طرحواره درمانی و‌ درمان ذهنیت های طرحواره ای

 • دوره آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک

 • کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

 • کارگاه آموزشی مدیریت ذهن

 • مربیگری مهارت مدیریت استرس و غلبه بر خلق منفی زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • دوره مربیگری مهارت های زندگی

 • کارگاه آموزشی و‌ سوپرویژن روان درمانی سوگ

 • دوره مداخله در بحران زیر نظر دکتر مژگان صلواتی

 • کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی و روانپزشکی و آسیب شناسی اختلالات روانشناختی

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

درباره من

من زهرا شادآرا دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی هستم. علاقه ام به اکتشاف دنیای ناشناخته و پیچیده ذهن انسان باعث گرایش من به این رشته گردید. اکنون نیز به صورت تخصصی در حوزه های درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی و مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد رفتار درمانی شناختی و رویکرد طرحواره درمانی مشغول به فعالیت هستم.

 • رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
 • تخصص: روان‌درمانگر طرحواره

 • کد سازمان نظام روانشناسی:

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی روان شناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دوره‌های گذرانده شده

 • دوره رفتار درمانی شناختی اختلالات انطباقی و PTSD

 • دوره رفتار درمانی شناختی و سوپرویژن CBT تحت نظر دکتر مژگان صلواتی

 • دوره طرحواره درمانی و‌ درمان ذهنیت های طرحواره ای

 • دوره آموزشی رفتار درمانی دیالکتیک

 • کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج

 • کارگاه آموزشی مدیریت ذهن

 • مربیگری مهارت مدیریت استرس و غلبه بر خلق منفی زیر نظر دکتر یعقوب شفیعی فرد

 • دوره مربیگری مهارت های زندگی

 • کارگاه آموزشی و‌ سوپرویژن روان درمانی سوگ

 • دوره مداخله در بحران زیر نظر دکتر مژگان صلواتی

 • کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی و روانپزشکی و آسیب شناسی اختلالات روانشناختی

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.