خانه > تست‌ها > تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ)

خانه > تست‌ها > تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ) را می‌توان یکی از ابزارهای معروف سنجش میزان اضطراب دانست که با راهکارهای مناسب می‌توانید از این موضوع دوری کنید.

توضیحات تست

فاکتورهای تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل ابزاری برای سنجش میزان اضطراب و انواع آن به شمار می رود. تست های زیادی برای ارزیابی اضطراب توسط روانشناسان تهیه شده است که از معروف ترین آن ها می توان به تست اضطراب کتل، تست اضطراب بک و تست اضطراب همیلتون اشاره نمود. کلیه این آزمون ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند تا روانشناسان بتوانند سطح و میزان اضطراب فرد را سنجیده و متناسب با آن راهکارهای مناسب را به آن ها ارائه نمایند.

تست اضطراب کتل توسط ریموند برنارد کتل تهیه شده است. این تست شامل 40 سوال می باشد که هر فرد بر اساس سه گزینه پیش رو وضعیت خود را گزارش می نماید. 20 سوال از این تست مربوط به اضطراب پنهان و 20 سوال نیز مربوط به اضطراب آشکار فرد است. این تست دارای یک نمره کلی اضطراب و وضعیت فرد در پنج حالت زیر می باشد:

 • ناپایداری هیجانی
 • بی اعتمادی توام با اضطراب
 • اطمینان به خود
 • مهار اراده و پایداری خلق و خو
 • تنش عصبی

این تست چگونه به شما کمک میکند؟

تستهای زیادی در روانشناسی برای سنجش و تعیین نوع و میزان اضطراب طراحی شده است که تست اضطراب کتل هم یکی از شناخته شده ترین تست ها است. این تست ها در راستای کمک به روانشناسان برای تشخیص هرچه بهتر سطح و نوع استرس و اضطراب افراد مورد استفاده قرار میگیرند.
این تست که توسط ریموند برنارد کتل تهیه و تدوین شده است. این تست شمامل 40 سوال سه گزینهای است که 20 سوال، موضوع اضطراب پنهان و 20 سوال موضوع اصظراب آشکار را مورد بررسی قرار میدهد. نهایتا یک نمرهی کلی از سطح اضطراب فرد و تحلیل او در 5 زمینهی ناپایداری هیجانی، بی اعتمادی توام با اضطراب، اطمینان به خود، مهار اراده و پایداری خلق و خو و تنش عصبی را مشخص میکند.
شما با انجام این تست میتوانید درک صحیحی از میتوانید درک صحیحی از نوع و میزان اضطراب خود بدست آورده و با به کارگیری تحلیل و راهکارهای ارائه شده روند بهبود خود در این زمینه را آغاز کنید.

اشتراک گذاری تست

تعداد سوال                                            28

فرمت                                                  PDF

آخرین به روز رسانی                         1403/01/25

قیمت                                    27000 تومان

*برتمامی قیمت ها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

 • تنها دیدگاههای فارسی ،غیرتکراری و مرتبط به محتوا تایید خواهند شد.

 • امتیاز دادن به محتوا فقط مخصوص افرادی است که آن را خریداری یا دریافت کرده اند.
 • برای نظر دادن یا پرسش سوال، نیازی نیست دوره را خریده باشید.
 • با نهایت احترام،تمامی سعی خود را در انتشار نظرات شما خواهیم داشت.

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل (CAQ) را می‌توان یکی از ابزارهای معروف سنجش میزان اضطراب دانست که با راهکارهای مناسب می‌توانید از این موضوع دوری کنید.

اشتراک گذاری تست

تعداد سوال                                             40

فرمت                                                   PDF

آخرین به روز رسانی                          1403/01/25

قیمت:                                 27000 تومان

*برتمامی قیمت ها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

توضیحات تست

فاکتورهای تست اضطراب کتل (CAQ)

تست اضطراب کتل ابزاری برای سنجش میزان اضطراب و انواع آن به شمار می رود. تست های زیادی برای ارزیابی اضطراب توسط روانشناسان تهیه شده است که از معروف ترین آن ها می توان به تست اضطراب کتل، تست اضطراب بک و تست اضطراب همیلتون اشاره نمود. کلیه این آزمون ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند تا روانشناسان بتوانند سطح و میزان اضطراب فرد را سنجیده و متناسب با آن راهکارهای مناسب را به آن ها ارائه نمایند.

تست اضطراب کتل توسط ریموند برنارد کتل تهیه شده است. این تست شامل 40 سوال می باشد که هر فرد بر اساس سه گزینه پیش رو وضعیت خود را گزارش می نماید. 20 سوال از این تست مربوط به اضطراب پنهان و 20 سوال نیز مربوط به اضطراب آشکار فرد است. این تست دارای یک نمره کلی اضطراب و وضعیت فرد در پنج حالت زیر می باشد:

 • ناپایداری هیجانی
 • بی اعتمادی توام با اضطراب
 • اطمینان به خود
 • مهار اراده و پایداری خلق و خو
 • تنش عصبی

این تست چگونه به شما کمک میکند؟

تستهای زیادی در روانشناسی برای سنجش و تعیین نوع و میزان اضطراب طراحی شده است که تست اضطراب کتل هم یکی از شناخته شده ترین تست ها است. این تست ها در راستای کمک به روانشناسان برای تشخیص هرچه بهتر سطح و نوع استرس و اضطراب افراد مورد استفاده قرار میگیرند.
این تست که توسط ریموند برنارد کتل تهیه و تدوین شده است. این تست شمامل 40 سوال سه گزینهای است که 20 سوال، موضوع اضطراب پنهان و 20 سوال موضوع اصظراب آشکار را مورد بررسی قرار میدهد. نهایتا یک نمرهی کلی از سطح اضطراب فرد و تحلیل او در 5 زمینهی ناپایداری هیجانی، بی اعتمادی توام با اضطراب، اطمینان به خود، مهار اراده و پایداری خلق و خو و تنش عصبی را مشخص میکند.
شما با انجام این تست میتوانید درک صحیحی از میتوانید درک صحیحی از نوع و میزان اضطراب خود بدست آورده و با به کارگیری تحلیل و راهکارهای ارائه شده روند بهبود خود در این زمینه را آغاز کنید.

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

 • تنها دیدگاههای فارسی ،غیرتکراری و مرتبط به محتوا تایید خواهند شد.

 • برای نظر دادن یا پرسش سوال، نیازی نیست دوره را خریده باشید.
 • امتیاز دادن به محتوا فقط مخصوص افرادی است که آن را خریداری یا دریافت کرده اند.
 • با نهایت احترام،تمامی سعی خود را در انتشار نظرات شما خواهیم داشت.

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.