خانه > تست‌ها > تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

خانه > تست‌ها > تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI) به عوامل ایجاد استرس و راهکارهای برطرف کردن آن می‌پردازد. هم‌اکنون این تست با تحلیل دقیق در دسترس شما است.

توضیحات تست

اینفوگرافی ابعاد مقابله با استرس

تست سبک های مقابله با استرس نخستین بار توسط توبین بر اساس نظریه فولکمن و لازاروس تهیه شده است. این تست دارای 72 سوال می باشد که به صورت 5 گزینه ای تنظیم شده است. تست سبک های مقابله با استرس از اعتبار و روایی بین المللی خوبی برخوردار بوده و در بسیاری از پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقیاس شامل 4 مولفه اصلی یعنی راهبردهای رویارویی مساله مدار، راهبردهای رویارویی هیجان مدار، راهبردهای اجتنابی مساله مدار و راهبردهای اجتنابی هیجان مدار است. 4 مولفه یاد شده در مجموع 8 بعد مقابله با استرس را می سنجد.

این تست چگونه به شما کمک میکند؟

توبین اولین بار این تست را بر پایهی نظریهی فولکمن و لازاروس تهیه و تدوین کرده است که دارای 72 سوال 5 گزینهایست. در این تست 4 جنبهی اصلی روشهای مواجهه با موضوعات بررسی میشوند که این جنبهها عبارتند از روش رویارویی مسأله مدار، روش رویارویی هیجان مدار، روش اجتنابی مسأله مدار و روش اجتنابی هیجان مدار. این 4 جنبه در مجموع 8 بعد مقابله با استرس را در شما مورد سنجش قرار میدهند: ابراز هیجان، حمایت اجتماعی، حل مسأله، بازسازی شناختی، اجتناب از مسأله، تفکر آرزومندانه، خود انتقادی و انزوای اجتماعی.
شما با انجام این تست میتواند به روشهای رویارویی با استرس در خود پی برده و از راهکارهای ارائه شده در جهت بهبود شرایطتتان بهره جویید.

اشتراک گذاری تست

تعداد سوال                                            72

فرمت                                                  PDF

آخرین به روز رسانی                         1403/01/25

قیمت                                    37000 تومان

*برتمامی قیمت ها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

  • تنها دیدگاه های فارسی ،غیرتکراری و مرتبط به محتوا تایید خواهند شد.

  • امتیاز دادن به محتوا فقط مخصوص افرادی است که آن را خریداری یا دریافت کرده اند.
  • برای نظر دادن یا پرسش سوال، نیازی نیست دوره را خریده باشید.
  • با نهایت احترام،تمامی سعی خود را در انتشار نظرات شما خواهیم داشت.

با ما در ارتباط بمون…

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.

تست سبک های مقابله با استرس (CSI)

تست سبک های مقابله با استرس (CSI) به عوامل ایجاد استرس و راهکارهای برطرف کردن آن می‌پردازد. هم‌اکنون این تست با تحلیل دقیق در دسترس شما است

اشتراک گذاری تست

تعداد سوال                                             72

فرمت                                                   PDF

آخرین به روز رسانی                          1403/01/25

قیمت:                                 37000 تومان

*برتمامی قیمت ها 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

توضیحات تست

اینفوگرافی ابعاد مقابله با استرس

تست سبک های مقابله با استرس نخستین بار توسط توبین بر اساس نظریه فولکمن و لازاروس تهیه شده است. این تست دارای 72 سوال می باشد که به صورت 5 گزینه ای تنظیم شده است. تست سبک های مقابله با استرس از اعتبار و روایی بین المللی خوبی برخوردار بوده و در بسیاری از پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقیاس شامل 4 مولفه اصلی یعنی راهبردهای رویارویی مساله مدار، راهبردهای رویارویی هیجان مدار، راهبردهای اجتنابی مساله مدار و راهبردهای اجتنابی هیجان مدار است. 4 مولفه یاد شده در مجموع 8 بعد مقابله با استرس را می سنجد.

این تست چگونه به شما کمک میکند؟

توبین اولین بار این تست را بر پایهی نظریهی فولکمن و لازاروس تهیه و تدوین کرده است که دارای 72 سوال 5 گزینهایست. در این تست 4 جنبهی اصلی روشهای مواجهه با موضوعات بررسی میشوند که این جنبهها عبارتند از روش رویارویی مسأله مدار، روش رویارویی هیجان مدار، روش اجتنابی مسأله مدار و روش اجتنابی هیجان مدار. این 4 جنبه در مجموع 8 بعد مقابله با استرس را در شما مورد سنجش قرار میدهند: ابراز هیجان، حمایت اجتماعی، حل مسأله، بازسازی شناختی، اجتناب از مسأله، تفکر آرزومندانه، خود انتقادی و انزوای اجتماعی.
شما با انجام این تست میتواند به روشهای رویارویی با استرس در خود پی برده و از راهکارهای ارائه شده در جهت بهبود شرایطتتان بهره جویید.

نظرات

قوانین ثبت دیدگاه

  • تنها دیدگاه های فارسی ،غیرتکراری و مرتبط به محتوا تایید خواهند شد.

  • برای نظر دادن یا پرسش سوال، نیازی نیست دوره را خریده باشید.
  • امتیاز دادن به محتوا فقط مخصوص افرادی است که آن را خریداری یا دریافت کرده اند.
  • با نهایت احترام،تمامی سعی خود را در انتشار نظرات شما خواهیم داشت.

با ما در ارتباط بمون …

کافیه ایمیلت رو همین پایین برامون بنویسی تا تازه‌ترین نوشته‌ها و برنامه‌های جوونه رو برات بفرستیم.