بله معمولا این افراد خطای شناختی فاجعه سازی، اغراق و… دارند و این میتونه در افزایش اضطراب فراگیرشون نقش داشته باشه.