خیر. ملال یا افسردگی قبل از قاعدگی تنها در هنگامی هست که اینقدر این نوسان خلق زیاد باشه که عملکرد عادی فرد در حیطه های دیگه مختل بشه. به طور تقریبی گفته میشه از هر ده خانم، یک نفرشون مبتلا به این نوع از افسردگی هست.