بله، تو جامعه کنونی فرزندان اینطور تربیت میشن که کاری کنن تا تایید دیگران رو بدست بیارن و برای این کار والدین یاد میدن که دیگری مقدم بر خود هست و فرزند باید کاری کنه که اونا دوست دارن. این فکر به مرور زمینه این رو بوجود میاره که فرد یکسری مرزهاش رو زیر پا بذاره تا مبادا دیگری رو ناراحت کرده باشه.