بله، توصیه میشه که در این دوران از دمنوش های آرام بخش استفاده بشه، غذاهایی که مناسب نیستن مثل غذاهای خیلی شور یا تند، مصرف نشه و نکته دیگه اینکه بعضی خانم ها ممکنه اشتهاشون افزایش پیدا کنه، بهتره که تو این دوران خودشونو سرزنش نکنن و باخودشون مهربون رفتار کنن بابت این قضیه.