هرکدوم از  اینا به طور ریشه ای به مساله نمی پردازند و کوتاه مدت اند و ممکنه در دراز مدت مشکلات تازه ای رو برای ما ایجاد کنن. پس بهتر هست که سراغ راهکارهای اصلی بریم.