بله، چون ممکن هست که عملکرد خوبی نتونن از خودشون نشون بدن تو محیط کار و این حالشون رو بدتر میکنه در نتیجه احتمال فرسودگی اونها هم افزایش پیدا میکنه.