بله خشونت خانگی میتونه انواع متفاوتی داشته باشه، یکی از نوع هایی که بسیار شاهد اون هستیم اینه که وقتی پدر ومادر پیر میشن و نیاز به مراقبت دارن، فرزند علیهشون خشونت جسمی و کلامی و.. مرتکب میشه.