بله، گاهی اوقات فرهنگ میتونه دامن بزنه به این طرحواره. به عنوان مثال اگه فرد تو این فضای فرهنگی تربیت بشه که پدر و مادر جدی و سرد باید رفتار کنن با کودک و اون رو چیز عادی تلقی کنند، کودک هم همونطور بزرگ میشه و همونطور بعدها با فرزندش رفتار میکنه.